Academia de Științe a Moldovei: Limba noastră maternă să recapete denumirea firească de Limbă Română și istoria noastră națională să se numească precum e firesc – Istoria Românilor

1
116

Participanţii la Conferinţa Știinţifică 20 de ani de proclamarea Independenţei Republicii Moldova, organizată de Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău, 24 august 2011:

Constată că într-o societate democratică cercetarea în domeniul științelor socio-umane precum și învăţământul istoric, juridic și lingvistic, constituie componente esenţiale ale sistemului academic şi al celui educaţional;

Menţionează contribuţia esenţială a cercetătorilor din mediul academic și universitar la elucidarea problemelor cu care se confruntă societatea noastră în perioada de trecere de la totalitarism la democraţie;

Apreciază aportul oamenilor de știință la procesul de renaştere naţională și de democratizare a societății.

Prin promovarea adevărului științific privitor la limbă, istorie și sistemul de drept, oamenii de știință și cultură au contribuit la decretarea limbii române drept limbă de stat, la reintroducerea alfabetului latin, la adoptarea Tricolorului ca drapel național și a Stemei de Stat a Republicii Moldova.

Prin reformarea sistemului educațional și promovarea valorilor culturale naționale s-a îmbunătățit esențial calitatea învățământului, generații întregi de cetățeni și-au recăpătat demnitatea națională și conștiința civică.

Este incontestabilă contribuția comunității științifice la proclamarea Suveranității și Independenței Republicii Moldova. Prin principiile și dezideratele sale, prin întregul său conținut, Declarația de Independență din 27 august 1991 constituie actul fondator fundamental și suprem al existenței Republicii Moldova ca stat democratic, independent și indivizibil. Acest document reprezintă adevăratul și unicul act de identitate politică și națională al Republicii Moldova.

Participanţii la Conferinţă reiterează punctul de vedere exprimat de Academia de Științe a Moldovei cu privire la Limba noastră română (1994) și cu privire la Istoria noastră națională românească (2003).

Comunitatea științifică a constatat și a reiterat, în repetate rânduri, că din cele mai vechi timpuri, populaţia dintre Prut şi Nistru a cunoscut aceleaşi procese etnice şi culturale pe care le-a parcurs întreg neamul românesc din spaţiul carpato-danubiano-pontic. Poporul care s-a format şi dezvoltat, timp de secole, într-o ambianţă etnoculturală comună, de o parte şi alta a Munţilor Carpaţi, de-a lungul Dunării, în dreapta şi în stânga Prutului și pe ambele maluri ale Nistrului, are aceeaşi origine etnică, vorbeşte aceeaşi limbă, este de aceeaşi credinţă, are aceleaşi tradiţii şi obiceiuri şi s-a condus de aceleaşi norme juridice, nescrise sau scrise. Aceste adevăruri servesc drept temei pentru ca fenomenele sociale şi procesele istorice respective să constituie domenii prioritare de cercetare. Comunitatea etnoculturală, de secole, justifică întru totul ca limba noastră maternă să recapete denumirea firească de Limbă Română și istoria noastră națională să se numească precum e firesc – Istoria Românilor. O asemenea abordare este în deplin consens cu tradițiile vechi cărturărești și cu concepțiile fondatorilor și continuatorilor istoriografiei române: Mihail Kogălniceanu, Bogdan Petriceicu Hasdeu, A. D. Xenopol, Nicolae Iorga şi mulţi alţii.

Discuţiile purtate în ultimul timp în societate referitoare la denumirea limbii de stat, denumirea şi conţinuturile cursului de istorie naţională predat în învăţământul preuniversitar, speculațiile extraștiințifice în jurul chestiunii identitare impun comunitatea științifică să se pronunțe explicit asupra tuturor acestor chestiuni de maxim interes public.

În acest context, noi, participanţii la Conferinţa ştiinţifică 20 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova:

1. Ne pronunţăm pentru revenirea în învăţământul preuniversitar, la treapta gimnazială, a cursurilor distincte de istorie a românilor şi de istorie universală şi predarea problematizată a acestor cursuri în clasele liceale;

2. Exprimăm convingerea că educația istorică din învăţământul preuniversitar şi-ar putea atinge obiectivul doar în cazul în care va finaliza cu susţinerea obligatorie a examenului de capacitate la istorie, la treapta gimnazială, și a examenului de bacalaureat, la treapta liceală, începând cu anul curent de învățământ, situaţie care, de altfel, am avut-o în sistemul educaţional până în anul 2005;

3. Ne pronunțăm pentru aducerea în concordanță a normelor constituționale și a legislației în vigoare privind denumirea limbii de stat, în conformitate cu adevărul științific consacrat și cu prevederile Declarației de Independență a Republicii Moldova;

4. În scopul excluderii imixtiunii factorului politic, propunem ca problemele legate de istoria, limba, literatura și cultura noastră să fie delegate AȘM, unicul for în drept și cu competența de a se pronunța în aceste domenii;

5. În speranța depășirii impasului politic și social, ne pronunțăm pentru o amplă reforma constituțională. Propunem ca Declarația de Independență a Republicii Moldova să devină parte componentă a textului Constituției, așa precum a fost în proiectul elaborat de grupul de lucru în anii 1992-1993.

Luând în considerare problemele cu care se confruntă astăzi societatea, pe plan social, politic, economic, cultural, științific etc., și dezideratele strategice de edificare a statului de drept și integrare europeană, fiind conștienți de responsabilitatea ce revine comunității științifice la valorificarea patrimoniului istorico-cultural național, noi, participanții la Conferință, ne exprimăm deplina disponibilitate de a contribui, prin întregul nostru potențial științific, la realizarea obiectivelor formulate, fapt care reclamă univoc păstrarea și fortificarea Academiei de Științe ca for științific și cultural suprem al Republicii Moldova.

Considerăm că potenţialul ştiinţific și uman din domeniul științelor socio-umane trebuie să devină forță edificatoare a unei societăți democratice și prospere, iar valorile noastre naționale să faciliteze calea Republicii Moldova spre integrarea europeană.

Adoptată la Chişinău,
24 august 2011

1 COMENTARIU

  1. Numai moldovenilor nu le apartine statul Republica Moldova.
    Republica Moldova este un stat cu o populaţie majoritară, precum sunt Germania, Anglia, Franţa, Rusia. Populatiile majoritare sunt unicul garant intern al existentei si supravietuirii acestor state. Valorile nationale ale populatiei majoritare, precum ar fi cele identitare, Limba, Istoria si Cultura devin valori de stat ce sunt aparate si promovate cu sfintenie de catre institutiile statului, cit si de liderii intelectuali si politici ai statelor cu populatii majoritare. Iar minoritatile nationale in tarile cu populatii majoritare sunt incurajate si chiar impuse pe cai legale sa se adapteze si sa se integreze la valorile populatiei majoritare. Neadaptarea si neintegrarea minoritatilor nationale la valorile populatiei majoritare sunt considerate un pericol eminent pentru securitatea statului si orice abatere in acest sens este curmata la timp de catre institutiile statului, lideri intelectuali, politici, cit si guvernanti. Statul Republica Moldova a fost creat prin jertfa populatiei majoritare de moldoveni care este si unicul garant intern al existentei si supravietuirii statului Republica Moldova. Astfel, valorile identitare ale moldovenilor de pe ambele maluri ale Prutului, din Republica Moldova si Romania, devin, sau, mai bine zis, ar fi trebuit sa devina, valori ,,statale,, ale statului Republica Moldiova. Dar nu a fost sa fie, haimanalele politice de toata mina si niste pseudosavanti bicisnici, cit si multi din guvernanti, tradatori din nastere, cu totii datornicii serviciilor secrete rusesti, duc un adevarat razboi impotriva celor sfinte la moldoveni, precum ar fi valorile identitare, Limba Romana si Istoria Romanilor. Culmea, sa ajuns pina acolo ca niste prosti si rai, gunoae politice, pseudointelectuale, pseudopatriotice si pseudosavanti cer redenumirea valorilor identitare printr-un referendum, ignorind vrerea lui Dumnezeu si a Istoriei multiseculare. Mai cunoaste oare Istoria moderna ca denumirile valorilor identitare ale unui Neam, create de-a lungul a mii de ani sa fie scoase la mezat, adica la referendum. Doamne, de ce-i mai rabzi!!! Scopul acestui dezmat indelungat, organizat de catre bosecii de toata mina, a fost si este izolarea celor citeva milioane de moldoveni din statul Republica Moldova de restul populatiei de douazeci si ceva milioane de romani, cu valori identitare, limba si istorie comune. Serviciile secrete rusesti si datornicii acestora, in mintea lor bolnava de dispretul si ura fata de moldoveni, credeau si mai cred, nemernicii de ei, ca sunt in stare ,,sa creeze,, pe teritoriul actualului stat Republica Moldova o populatie majoritara cu o noua identitate nationala si cu alte valori nationale, precum ar fi Limba si Istoria. Prostii si raii de ei asa si nu au inteles ca Unicul Creator de cele sfinte la un Neam este numai Dumnezeu. Iar istoria aparitiei natiunilor si valorilor nationale cuprinde in timp cel putin mii de ani, deseori si mai mult si, nicidecum zeci sau chiar citeva sute de ani, precum cred niste tarfaloage de pseudosavanti sau niste curve politice de la Chisinau. Spre rusinea politicienilor moldoveni, aburcati dea lungul celor douazeci ani la guvernare, dar si a multor savanti moldoveni, cuibariti in asa zisa Academie de Stiinte a Moldovei, a intelectualilor moldoveni care ar trebui sa fie masura civilizatiei Neamului nostru, pe parcursul celor douazeci de ani ,,de independenta,, a statului Republica Moldova, noi, moldovenii, populatie majoritara de citeva milioane, asa si continuam sa mai traim intr-un regim real de apartheid, cu toate ca ,,ne-am creat propriul stat,,. Niste indivizi, boseci ordinari patrunsi in politica, fie ca e vorba de unul ca Mihail Formuzal din Comrat sau Victor Selin din Chisinau sau de alti boseci intruniti in organizatia neofascista cu denumirea de Liga Tineretului Rus ori de organizatia asa zisilor Patrioti ai Moldovei, care, deasemeni, se zvoneste ca e si ea o creatura a serviciilor secrete rusesti, deschis si obraznic continua si azi sa batjocoreasca tot ce tine de Demnitatea de Neam si de Tara la moldoveni. Iar institutiile statului Republica Moldova, precum ar fi SIS-ul, Procuratura Generala, Ministerele de Interne, Educatiei si Justitiei, manifesta o indiferenta si ignoranta fatisa in apararea si promovarea valorilor identitare ale populatiei majoritare de moldoveni, fapte care incurajeaza direct toata putoarea de boseci si pe toti cacalaii din politica, care umilesc si batjocoresc cele sfinte la moldoveni, garantul existentei statului Republica Moldova. Se mai vehiculeaza o minciuna purtata si de gura unora din Guvernul Filat-2, precum ca moldovenii in masa, adica aproape patruzeci de procente de alegatori voteaza pentru gruparea criminala comunista, devenita peste noapte un ghiveci verde-rosietic, o adevarata armata de facut bani si voturi pentru ,,viitorul Presedinte al intregii Moldove,,. Pe cind, adevarul e ca, din cele, putin mai mult de cincizeci de procente de populatie cu drept de vot care participa de obicei la votare, pentru gruparea comunista, voteaza cel mult douazeci-douazeci si cinci procente, iar din acestea ,,procente comuniste,, numai trei-cinci procente sunt ale moldovenilor, restul ale minoritatilor rusofone, care in permanenta sunt asmutite de comunisti si serviciile secrete rusesti impotriva moldovenilor. Astfel, gruparea si guvernarea comunista niciodata nu a avut sustinerea populatiei majoritare de moldoveni. Iar cei care nu au sustinerea populatiei majoritare nu detin mandatul legal de guvernare. Dar ,,noii prieteni,, ai gruparii comuniste criminale si bosecilor de toata mina, aburcati de noi astazi la guvernare asa si nu au inteles, saracii de ei, ca populatia majoritara de moldoveni si prin votul sau manifesta o nemultumire si chiar o revolta tot mai crescinda fata de bosecii comunisti. Populatia majoritara de moldoveni, prin revolta sa crescinda fata de dezmatul bosecilor plin de ura si dispret fata de valorile identitare ale moldovenilor, sunt adusi in situatia unei eminente situatii de Legitima aparare. Luind in consideratie cele expuse, ma intreb si Va intreb, dragii si scumpii mei moldoveni, la ce ne-ar mai trebui atunci noua, populatie majoritara si garantul intern al existentei statului Republica Moldova, mentinerea si mai departe a acestui stat pe nume Republica Moldova unde ,,au cuvint si guverneaza,, timp de douazeci ani numai cei cu dispret si ura fata de cele sfinte la moldoveni, precum ar fi valorile identitare, Limba Romana si Istoria Romanilor ?

LĂSAȚI UN MESAJ