ADMITEREA -2007:Din nou fără examene

0
50

A trecut BAC-ul şi, iată, începe perioada, fierbinte şi ea, de admitere în instituţiile de învăţământ superior şi mediu de specialitate din R. Moldova. Pe absolvenţii liceelor şi şcolilor medii de cultură generală îi interesează acum, bineînţeles, care vor fi condiţiile de admitere în anul curent şi ce schimbări au intervenit faţă de anul trecut.

Mai devreme decât în alţi ani

 

La calcularea mediei de concurs se va lua în considerare nota de la examen, indiferent de faptul dacă este vorba de candidatul care absolveşte liceul sau şcoala medie de cultură generală, şi nota din anexa din actul de studii. De exemplu, dacă un tânăr vrea să candideze la facultatea de istorie, atunci instituţia de învăţământ X stabileşte pentru această facultate patru discipline de concurs, iar nota la istorie în formula de concurs în acest caz va avea prioritate. Formula de concurs este suma notelor la cele patru discipline (D1+D2+D3+D4), unde D1 se va calcula din nota la examenul de bacalaureat plus nota din anexa din actul de studii împărţită la media aritmetică. Fiecare din aceste discipline va fi ponderată cu un coeficient de importanţă, stabilit de fiecare instituţie în mod individual.

Iniţiativa ministerului de resort privind calcularea mediei de concurs a fost salutată de mediul academic, care consideră că în felul acesta contingentul selectat va fi mai potrivit decât altă dată. De exemplu, conf. univ. Tudor Luchian, şeful secţiei studii de la Universitatea de Stat din Moldova afirmă că această metodologie îi oferă candidatului posibilitatea să-şi aleagă specialitatea în funcţie de disciplinele pe care le cunoaşte mai bine şi la care a obţinut note mai mari. Or, accesul tinerilor în învăţământul superior trebuie să fie fundamentat pe nişte cunoştinţe şi deprinderi concrete ce ar putea fi aplicate în viitoarea lor profesie şi acestea ar constitui un plus de valoare pentru pregătirea lui în universitate.

 

 

În acest an, candidaţii vor depune actele în perioada 2-16 iulie, iar instituţiile vor afişa rezultatele în perioada 17-21 iuie. Dacă în cadrul acestei prime runde nu se vor acoperi toate locurile planificate, atunci în perioada 23-28 iulie instituţiile vor organiza a doua rundă de admitere şi vor afişa rezultatele finale în perioada 30-31 iulie.

Potrivit Galinei Bulat, şefa Direcţiei învăţământ superior şi postuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei şi Tineretului, toate instituţiile de învăţământ sunt obligate să afişeze aceste informaţii de la 20 până la 25 iunie, astfel ca, până la 2 iulie fiecare candidat să aibă posibilitatea să afle care sunt disciplinele de concurs şi, cunoscându-şi propriile rezultate, să se autoevalueze în ce măsură ar avea şanse de acces la o facultate sau alta.

 

În baza mediei de concurs

În conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii, aprobat de Colegiul Ministerului Educaţiei şi Tineretului la 24 mai, metodologia de admitere din anul curent, rămâne, în principiu, aceeaşi, din anul trecut. Adică, nici în 2007, candidaţii la studenţie nu vor susţine examene de admitere. A fost modificată însă formula în baza căreia va fi calculată media de concurs. Aceasta va consta din media ponderată a patru discipline de profil. Potrivit regulamentului, disciplinele de concurs şi importanţa acestora vor fi stabilite prin decizia Senatului instituţiei de învăţământ superior. Adică, fiecare instituţie va stabili în mod individual, în funcţie de specialităţi, patru discipline de profil, ce vor servi drept temei de înmatriculare. Instituţiile vor stabili, de asemenea, ce discipline opţionale (1-2), aferente domeniului respectiv, vor putea fi luate în calcul în cazul în care în actele candidatului nu se vor găsi disciplinele de bază stabilite de instituţie.

O formulă nouă de calculare a mediei de concurs

 

La calcularea mediei de concurs se va lua în considerare nota de la examen, indiferent de faptul dacă este vorba de candidatul care absolveşte liceul sau şcoala medie de cultură generală, şi nota din anexa din actul de studii. De exemplu, dacă un tânăr vrea să candideze la facultatea de istorie, atunci instituţia de învăţământ X stabileşte pentru această facultate patru discipline de concurs, iar nota la istorie în formula de concurs în acest caz va avea prioritate. Formula de concurs este suma notelor la cele patru discipline (D1+D2+D3+D4), unde D1 se va calcula din nota la examenul de bacalaureat plus nota din anexa din actul de studii împărţită la media aritmetică. Fiecare din aceste discipline va fi ponderată cu un coeficient de importanţă, stabilit de fiecare instituţie în mod individual.

Iniţiativa ministerului de resort privind calcularea mediei de concurs a fost salutată de mediul academic, care consideră că în felul acesta contingentul selectat va fi mai potrivit decât altă dată. De exemplu, conf. univ. Tudor Luchian, şeful secţiei studii de la Universitatea de Stat din Moldova afirmă că această metodologie îi oferă candidatului posibilitatea să-şi aleagă specialitatea în funcţie de disciplinele pe care le cunoaşte mai bine şi la care a obţinut note mai mari. Or, accesul tinerilor în învăţământul superior trebuie să fie fundamentat pe nişte cunoştinţe şi deprinderi concrete ce ar putea fi aplicate în viitoarea lor profesie şi acestea ar constitui un plus de valoare pentru pregătirea lui în universitate.

 

Alte modificări

 

În anul curent, în comparaţie cu cel precedent, s-a modificat şi proporţia candidaţilor la studii. De exemplu, dacă anul trecut 25 la sută din totalul de locuri a fost acordat absolvenţilor şcolilor medii, anul acesta cota s-a redus până la 20 la sută. Şi aceasta din motivul că, în ultimul timp, multe şcoli medii de cultură generală s-au reorganizat în licee. Alte detalii despre metodologia de admitere, precum şi despre bursele oferite de către minister şi instituţii în anul curent, le puteţi afla pe site-ul www.admiterea.md.

autor:Nicolae Roibu

sursa:http://www.timpul.md/Rubric.asp?idIssue=557&idRubric=5804

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ