Admiterea la instituţiile de învăţământ superior din R. Moldova

0
53

Perioada admiterii – 2-16 iulie
(La Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne şi Institutul militar, perioada depunerii cererilor de admitere – până la 1 iulie, la comisariate de poliţie şi cele militare. Perioada de susţinere a probelor -16-25 iulie. Anunţarea rezultatelor – 27 iulie).

Forma admiterii – în bază de concurs

Procedura de admitere: Nu vor fi organizate examene de admitere. Media de concurs va fi calculată din media ponderată a patru discipline de profil. Disciplinele de concurs şi coeficienţii de importanţă ale acestora vor fi stabiliţi prin decizia senatului instituţiei de învăţământ superior, în funcţie de specialităţi. Instituţiile vor stabili inclusiv una-două discipline opţionale, aferente domeniului respectiv,� care pot fi luate în calcul în cazul în care în actele candidatului nu se vor regăsi disciplinele de bază stabilite de instituţie. La calcularea mediei de concurs se va lua în considerare nota de la examenul de absolvire şi nota din anexa din actul de studii.
În perioada 20-25 iunie, toate instituţiile sunt obligate să afişeze listele cu disciplinele de profil pentru fiecare specialitate.

Anunţarea rezultatelor – 17-21 iulie

Desfăşurarea concursului repetat – 23-28 iulie

Anunţarea rezultatelor la concursul repetat – 30-31 iulie

Numărul de locuri: Total – 23.085, la buget – 7 mii 875.

Cotele de înmatriculare:
În funcţie de instituţiile absolvite:
Pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat – 70% din numărul total de locuri
Pentru deţinătorii atestatelor de studii medii de cultură generală – 20%
Pentru absolvenţii colegiilor care solicită specialităţi conform profilului studiat –10%..
În funcţie de domiciliu
Deţinătorii de atestate de studii medii de cultură generală:
Candidaţii din mun. Chişinău şi Bălţi, – 10% din numărul total de locuri,
Candidaţii din localităţile rurale, centre raionale şi oraşe mici – 90% din locuri.
Absolvenţii de licee
Candidaţii din mun. Chişinău şi Bălţi – 30%.
Candidaţii din localităţile rurale, centre raionale şi oraşe mici – 70%
Pentru absolvenţii colegiilor nu se face divizarea după principiul rural/urban.
Cota pentru candidaţii din localităţile rurale, pentru admiterea la buget la specialităţile din cadrul domeniilor generale de studii Arte, Medicină, Medicină veterinară, Ştiinţe agricole şi Militărie, se stabileşte de către ministerele de resort, în funcţie de necesităţile de cadre în domeniile respective.

Categorii de candidaţi care beneficiază de facilităţi la admitere:
– Copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, cu statut de copil orfan;
– Copiii invalizi de gradele I şi II;
– Copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale;
– Copiii ai căror ambii părinţi sunt invalizi;
– Copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei R. Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl.
– Copiii militarilor, participanţi la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
– Copiii din familiile cu trei şi mai mulţi copii;
– Absolvenţii şcolilor din localităţile de est ale republicii şi din mun. Bender, care au studiat conform programelor de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova;
– Copiii ţiganilor;
– Tinerii care au îndeplinit serviciul militar în termen;
– Copiii care provin din familiile unde ambii părinţi sunt pedagogi au facilităţi la înscrierea la specialităţile pedagogice.
Respectivii candidaţi sunt incluşi într-un concurs separat şi concurează între ei. Pentru aceste categorii a fost stabilite 15 % din numărul total de locuri finanţate de la buget.�

La solicitare, laureaţii concursurilor naţionale şi internaţionale de anumite niveluri sunt înscrişi în mod automat la specialităţile pe care le solicită fără a fi trecuţi prin concurs.

Potrivit rectorului Universităţii de Stat din Moldova, taxele de studii pentru învăţământul superior nu vor fi majorate în acest an.

autor: M.R.

sursa:http://www.jurnal.md/article/3435/

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ