Asociaţia Investitorilor Străini recomandă eliminarea facturilor fiscale

0
69

Asociaţia Investitorilor Străini din Moldova (FIA) a lansat, zilele trecute, în cadrul unei conferinţei de presă, cea de-a doua ediţie a Cărţii Albe, în care sunt încorporate recomandările pentru factorii de decizie în vederea îmbunătăţirii climatului investiţional în ţară. De asemenea, Cartea Albă reprezintă rezultatul obţinut până în prezent în urma conlucrării FIA cu autorităţile, precum şi obiectivele asociaţiei pentru viitor. Trăsătura distinctivă a actualei ediţii a Cărţii Albe, în comparaţie cu alte documente cu caracter de recomandare, este că, în esenţă, ea nu reprezintă un raport de evaluare, ci, mai degrabă, un plan de acţiuni comune.
Cartea Albă 2006 diferă de predecesoarea sa prin faptul că nu reprezintă recomandări într-un format mai general, ci propuneri reieşite din situaţii concrete, ce afectează activitatea de zi cu zi a companiilor şi care pot fi îmbunătăţite prin modificări concrete la legislaţia actuală, precum şi la unele proiecte de legi. O abordare strategică în acest context implică faptul că noua Carte a trebuit concepută drept un document integru de propuneri, ce pot fi valorificate prin complimentarea lor reciprocă. Astfel, Cartea Albă 2006 este divizată în două părţi – una se referă la evaluarea implementării recomandărilor din ediţia precedentă, în timp ce a doua prezintă zece capitole de recomandări adăugătoare la cele precedente.
Primul capitol atrage atenţia asupra necesităţii asigurării unui tratament egal al investitorilor locali şi străini. Tratamentul echitabil reprezintă unul din principiile de bază ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD), în vederea atragerii investiţiilor străine. Principalul subiect din acest capitol este problema procurării terenurilor, deoarece companiile cu investiţii străine sunt limitate în dreptul de a achiziţiona terenuri agricole. FIA propune anularea acestor restricţii, cu condiţia unui angajament investiţional concret din partea investitorului şi a unor garanţii de îndeplinire a programului investiţional, fără drept de înstrăinare în această perioadă.
Următoarele două capitole se referă la taxa pe valoare adăugată şi politica fiscală. Una din principalele chestiuni abordate este problema restituirii TVA care, în momentul de faţă, este permisă doar pentru opt categorii de plătitori TVA, restul beneficiind doar de posibilitatea trecerii în cont pentru perioadele următoare a sumelor respective. Actualmente, când un investitor decide să efectueze investiţii în Moldova, valoarea acestora, în final, diferă de cea prevăzută în planul său de afaceri. Spre exemplu, dacă investitorul decide să creeze o întreprindere, cu un buget de 20 de milioane de dolari, valoarea reală a cheltuielilor pentru construcţii va constitui 16 milioane de dolari, iar patru milioane vor fi vărsate pentru achitarea TVA. Aceasta situaţie contravine practicii internaţionale, conform căreia TVA este restituită într-o perioadă de timp strict determinată.

Bariere netarifare

De asemenea, se propune eliminarea facturilor fiscale care, pe lângă faptul că implică cheltuieli nejustificate pentru agenţii economici şi majorează costul administrării TVA de către organele fiscale, nu corespund, prin esenţa lor, unei gestionări eficiente a afacerilor şi constrâng relaţiile între parteneri.
În ceea ce ţine de politica fiscală, Cartea Albă abordează aspecte legate de evidenţa pierderilor fiscale ale perioadelor precedente şi dubla impunere a profitului distribuit către compania dominantă, încât cota de impozitare, de 15 la sută, declarată ca fiind cea mai mică din regiune, nu corespunde pe deplin realităţii.
În capitolul referitor la facilitarea schimburilor comerciale internaţionale se vorbeşte despre barierele netarifare. FIA recomandă recunoaşterea validităţii tuturor certificatelor, eliberate de statele UE, încât să se evite o dublare prin documente naţionale ce ridică, în mod nejustificat, costul materiei prime importate. În contextul integrării în UE şi a obţinerii preferinţelor comerciale, este necesară anularea certificatelor naţionale de conformitate şi calitate pentru importurile din statele UE. Certificarea europeană este una din cele mai rigide din lume, care impune cele mai înalte exigenţe.
În capitolul cu privire la povara administrativă, se recomandă optimizarea funcţiilor organelor de control şi certificare şi comasarea certificatelor ce se dublează în momentul actual. Pe lângă acestea, se recomandă excluderea practicii de iniţiere a inspecţiilor de către organele de control, în baza scrisorilor anonime, excepţie fiind în exclusivitate cazurile ce atentează la securitatea naţională şi ordinea publică, stabilindu-se exhaustiv în lege definiţia de „ordine publică”.

Este necesară prohibiţia practicilor de subvenţionare a întreprinderilor private

În capitolul despre imixtiunea statului în activitatea de antreprenoriat, este analizat proiectul de lege referitor la comunicaţiile electronice. Proiectul de lege aflat spre examinare în Parlament propune interzicerea vânzării cartelelor preplătite anonime şi prestarea de servicii de către operatorii de telefonie mobilă numai în bază de contract. Mai mult, proiectul permite structurilor de forţă să ceară operatorilor de telefonie mobilă interzicerea prestării de servicii abonatului, fapt ce reprezintă o încălcare directă a libertăţilor constituţionale.
În capitolul despre concurenţă, este exprimată îngrijorarea referitor la lipsa unei metodologii concrete de reglementare a monopolurilor şi de protecţie a concurenţei. FIA recomandă aplicarea celor mai bune practici internaţionale în acest domeniu. Capitolul abordează şi problema anulării datoriilor întreprinderilor private la Bugetul de Stat, ceea ce creează o concurenţă neloială. În context, FIA recomandă prohibiţia unor asemenea practici, ce reprezintă, de fapt, subvenţionarea întreprinderilor private.
În capitolul despre relaţiile de muncă se vorbeşte despre propunerile referitoare la îmbunătăţirea legislaţiei muncii. FIA propune excluderea sistemului salariilor tarifare în sectorul real al economiei, statul garantând doar salariul minim.
De asemenea, Cartea albă 2006 include un capitolul dedicat securităţii energetice şi arbitrajului comercial.
FIA întruneşte cei mai importanţi investitori străini din Moldova. Fondată de opt investitori străini în Moldova, cu sprijinul OCDE – Carta Investiţiilor pentru Europa de Sud-Est, în septembrie 2003, FIA include 16 membri, ale căror investiţii totale în Moldova depăşesc 500 de milioane de dolari sau peste 50 la sută din stocul investiţiilor străine directe, oferind locuri de muncă la peste 8.000 de oameni.


http://www.flux.md/p/index.php?action=show&idu=19756&cat=Cotidian%20National&rub=Economie&num=36

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ