„Carte pentru Basarabia” acum și pentru școlile și instituțiile de cultură din r-nul Soroca

1
131

„Cărţile sunt cărăuşii civiizaţiei. Fără cărţi, istoria e mută, literatura nu are glas, ştiinţa paralizată, iar gândirea şi meditaţia suspendate.” spune scriitoarea americană  . Cu acest citat am început să vorbesc cu bibliotecarii scolilor din orașul românesc Soroca.

„Cu toții știm că majoritatea  bibliotecilor din Republica Moldova dispun de un număr insuficient de cărţi în limba română, cu grafie latină. Cu cât criza de carte românească, ce caracterizează Republica Moldova, se adânceşte tot mai mult, cu atât setea de informare şi de cultură este mai mare. Nevoia de carte românească (cărţi de poveşti, carte şcolară, literatură clasică, poezie, manuale de istorie, dicţionare, cursuri universitare, cărţi de specialitate, reviste documentare, enciclopedii) în Republica Moldova este foarte mare. Tinerii de aici își doresc să citească cărți in limba romană, tinerii din Republica Moldova își doresc să crească citind literatură română. La acest moment, o criză de literatură în limba română caracterizează bibliotecile și instituțiile de cultură din întreaga țară, de unde rezultă, din nefericire, o criză continuă și profundă de cultură în rândul populației de toate vârstele. Pentru a îmbunătăți situația, Platforma civică „Acțiunea 2012” în colaborare cu Fundația culturală „Delta”  îşi propun înzestrarea cu fond de carte specializată, în limba română, a școlilor, liceelor, universităţilor, bibliotecilor publice şi a grădiniţelor de dincolo de Prut prin Proiectul „Carte pentru Basarabia”.

Imagine de pe http://clubuldepresatransatlantic.wordpress.com/2012/04/27/lansarea-proiectului-carte-pentru-basarabia/

Carte  pentru  Basarabia  devine  un  îndemn  la solidaritate  umană  şi  frăţească, prin  care  retrasăm puntea unirii în cuget şi simţiri a patriei noastre care este limba română.
Proiectul se va desfășura pe parcursul a 4 ani (Mai 2012 – Mai 2016). Realizarea campaniei se va efectua prin intermediul unei Caravane de informare, colectare și distribuție, pe durata a opt sezoane, a câte șase luni fiecare (182 de zile). Până la sfârșitul acestui an ne-am propus să colectăm și să aducem în instituțiile de învățământ din Basarabia 1 milion de cărți.

Printre obiectivele centrale pe care le urmărim prin desfășurarea acestui proiect, avem drept scop:
1. dotarea instituțiilor de învățământ cu necesarul de carte indicat;
2. mărirea arealului de răspândire al cărților românești și a limbii române;
3. consolidarea resurselor de carte în bibliotecile satelor RM și ale celorlalte instituții de învățământ din acest spațiu românesc;
4. oferirea posibilităților copiilor în a-și developa cunoștințele și imaginația prin lecturare;
5. ridicarea gradului de cultură și de acces al tuturor celor antrenați în sistemul de învățământ local și general;
6. armonizarea relațiilor între colective, prin dezbateri pe baza volumelor ce le vor fi oferite;
7. formarea principiului egalității șanselor copiilor cu o stare materială precară, cât și a celorlalte categorii;
8. crearea unui cerc de discuții despre importanța cărții;
9. aprofundarea capacităților elevilor, prin încercarea de a-i motiva și a-i convinge să citească;
10. examinarea situației în ansamblu, cu scopul de a îmbunătăți calitatea învățământului, prin punerea la dispoziție a minimului necesar pentru studiu.”


Acum și majoritatea școlilor din r-nul Soroca au auzit de proiectul „Carte pentru Basarabia”.  Până acum am reușit să vorbesc cu peste 35 de bibliotecari și să colectez datele de contact necesare pentru completarea cererii cu bibliotecile și instituțiile de cultură basarabene care au nevoie de carte în limba română.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ