Comuna Pelinei (Cahul)

0
329

In componenta c. Pelinei intrã douã sate: s. Pelinei, s. Sãtuc. Comuna Pelinei se invecineazã cu: s la Nord – s. Lebedenco , s. Ursoaia, la Sud – s. Gãvãnoasa si s. Sãtuc, la Sud-Est – s. Alexandrfeld, la Sud-Vest – s. Manta si Crihana Veche, la Est – s. Moscovei. Pelinei are o populatie de 2634 locuitori, dintre care femei 1319, bãrbati 1315; copiii 626 ; pensionari 377; tineri (intre 18 si 35 ani) 388, persoane active (angajati in campul muncii) 1487.
Componenta etnica a satului este urmãtoarea: moldoveni – 2408, rusi – 3, ucraineni – 26, alte minoritãti – 197.

Istoria satului: Sunt mai multe opinii despre fondarea c. Pelinei: an.1710, an.1737 si cea mai veche – 25 iunie 1708. Conform documentelor din arhivã, primii boieri care stãpaneau pãmantul din valea raului Cahul era Luca Toma care vinde mai apoi o parte a mosiei lui Matei Cantacuzino. In an. 1792, mosia este vandutã vistiernicului Iordache Bals. La inceputul sec. XX, boierului Stefan Burt ii revenea aproximativ 4000 ha de pãmant. In an.1879, pentru prima oarã in c. Pelinei s-a deschis o scoalã ministerialã. Prima constructie a bisericii din comunã este atestatã in an. 1808 din lemn si se numea „Acoperemantul Maicii Domnului”. Cu ajutorul proprietarei – boier Ana Burt se construieste in an.1914 clãdirea bisericii din cãrãmidã. Conform recensãmantului din an.1923 in comunã s-au inregistrat 325 de gospodãrii. In august 1949 in Pelinei se organizeazã 2 colhozuri: „Suvorov” – presedinte Martanov Pavel si „Maxim Gorchi”- presedinte Loghin Ion.

Despre aspectul economic al localitãtii pinã in anul 1999 putem relata urmãtoarele: satul Pelinei se afla in componenta Sovietului Sãtesc Lebedenco si terenurile agricole s-au aflat in componenta kolhozului „Kirov”. Din anul 1965 satul Pelinei este independent de Sovietul Sãtesc Lebedenco, are primãria sa si inregistrezã kolhozul „Viata Nouã” care activeazã pinã in anul 1981.

Intre anii 1981 si 1997 se inregistreazã Gospodãria Agricolã de Stat „Pelinei” care devine unicul proprietar de teren agricol in sat (2841 ha – teren agricol, 1834 ha – teren arabil).

Sfera de activitatea a GAS „Pelinei” o reprezinta producerea si realizarea productiei agricole. Principalele ramuri sint: viticultura si cresterea culturilor cerealiere. Vitãritul a fost o ramurã neinsemnatã si nerentabilã. Sursele principale de venit in gospodãrie veneau de la realizarea strugurilor de poamã la fabrica de vin din Cahul si grãuntoaselor la elevatorul din orasul Vulcãnesti. Productia agricolã nu se prelucra in gospodãrie – se realiza la stat si muncitorilor.
Suprafata totalã – 3818 ha.

Total teren cu destinatie agricolã-2596 ha., inclusiv: pãmint arabil-1868,46 ha, Suprafete sub culturi multianuale-727,25 (vii-649,16; livezi-78 ha.)
Teren proprietate a statului – 295,85 ha,
Teren proprietate privatã – 2766,24 ha,
Teren proprietate administrativ teritorialã -545,57, inclusiv pãsuni-136 ha.
Suprafete irigate nu sunt.

Activitatea culturalã in comuna Pelinei incepe odatã cu darea in exploatare a casei de culturã si infiintarea tarafului „Pelinita” condus de Toma Acris cu participarea dinastiei de muzicanti Acris din satul Pelinei. In 1978 ansamblului i se atribuie titlu „Colectiv Popular” cu denumirea schimbatã „Dorulet”. In 1978 la casa de culturã activeazã 9 colective: ansamblul „Dorulet”, orchestra de fanfarã, ansamblul vocal, ansamblul de dans, ansamblul folcloric, corul de copii, de maturi s.a. 1978-1990 ansamblul „Dorulet” intreprinde un sir de turnee in republicã si peste hotarele tãrii ( Ucraina, Polonia, Germania, Cehoslovacia, Rominia). In anul 1985 conducãtorul ansamblului „Dorulet” primeste numele de „Mester Popular in Arta Aplicatã” (cioplit in lemn instrumente populare). In anul 1986 se stabilesc legãturi culturale cu orasul Birlad din Rominia, mai apoi schimb cultural cu orasul Slatina judetul Olt.

Despre activitatea ansamblului „Dorulet” si despre Mesterul Popular in Arta Aplicatã Toma Acris s-au turnat trei filme de scurt metraj:
– in 1979 „Sãrbãtoarea sufletului” – regizor Dumitru Fusu;
– in 1986 filmul „Arta” – regizor Bolboceanu;
– in 1989 filmul „DE la lume adunate” – regizor Veaceslav Sereda.

Sursa: Pelinei.del.md
Foto: Gimpelinei.uv.ro

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ