Concurs de eseuri: Cetățeanul UE în contextul Republicii Moldova: Perspective, Realizări, Consecințe

2
99

Fracţiunea Popular Europenilor şi Comisia Educaţie şi Politici deTineret din cadrul Parlamentului Tinerilor, în parteneriat cu Centrul de Informare Europeană şi Primăria mun. Chişinău lansează un concurs naţional de eseuri, având ca tematică „Cetățeanul UE în contextul Republicii Moldova: Perspective, Realizări, Consecințe”. Prin eseu, participanţii trebuie să expună, să detalieze şi să argumenteze viziunea proprie referitoare la procesul de integrare europeană şi contribuţia Republicii Moldova şi a tinerilor săi la viitorul comunităţii europene, din punct de vedere economic sau politic, social, cultural, ştiinţific sau tehnologic. Poate fi vorba de o contribuţie la nivel naţional, regional, local sau chiar personal.

Obiective:

Aprofundarea cunoștintelor vizând Republica Moldova și Uniunea Europeană prin dezvoltarea creativa a subiectului înaintat; creşterea gradului de responsabilizare socială a tinerilor și motivarea acestora în activități civice, abordarea situației socio-culturale, economice si politice a Republicii Moldova în contextul Uniunii Europene; de stimulare la participare activă a tinerilor în cadrul procesului de aderare europeană; descrierea unei tematici destul de actuale pentru Republica Moldova și conștientizarea procesului de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

Eligibilitate:

Concursul se adresează tuturor tinerilor cu vîrstă curpinsă între 16-25 ani;
Se acceptă doar lucrări originale, care nu au mai participat la alte competiții, concursuri, conferințe (se va solicita declarația pe propria raspundere);
Se vor lua în considerare doar lucrările de unic autor, fiecare participant putând concura cu un singur eseu.

Indicii:

A.Introducere
1. Comentarii cu privire la subiectul eseului – ce înseamnă şi care este importanţa lui.
2. Ce aspecte veţi prezenta şi de ce?

B.Tratare
Dezvoltarea argumentaţiei în 3 – 4 idei principale, însoţite fiecare de exemplificarea ideilor.

C.Concluzie

1. Recapitularea ideilor principale.
2. Concluzie şi implicaţii, eventual viitoare perspective de studiu.

Conditii de redactare:

Fiecare participant poate să participe cu un singur eseu;
Eseul trebuie sa fie o creaţie proprie, originală; participantului i se poate cere să argumenteze, explice sau să susţină ideile conţinute în eseu, dacă juriul va considera necesar acest lucru;
Fiecare eseu va avea maximum 3 pagini (care nu includ bibliografia);
Eseurile vor fi redactate în limba română, cu diacritice, corect din punct de vedere gramatical, al ortografiei şi punctuaţiei;( eseurile pot fi însoţite de traduceri în limbile engleză sau franceză, fără ca acest lucru sa fie o condiție obligatorie sau eliminatorie.)
Eseurile vor fi trimise prin poşta electronică la adresa fpe@parlamentultinerilor.md, cu subiectul „ Cetăţeanul UE în contextual Republicii Moldova: Perspective, Realizări, Influenţe”, urmat de email, vîrsta, localitatea de unde provine, instituția de învățămînt unde studiază și un număr de telefon la care poate fi contactat;
Textul eseului va fi redactat utilizand Font Times New Roman, Size 14, la un rînd și jumătate;
Eseul va include titlul şi numele autorului;
Participanţii urmează să expedieze lucrările cu menţiunea „Concurs Eseu” la
adresa de e-mail: fpe@parlamentultinerilor.md.

Eseurile vor fi trimise pînă la data de 20 mai 2011.

Sursa: Info Prut, cu referire la CIVIC.MD.

 

2 COMENTARII

 1. În Basarabia, poporul e împărțit în 3 tabere:
  1. Românii: Basarabeni
  2. Moldovenii mankurți- cu creerul spălat.
  3. Rusofoni, Ukraineni, Bulgari: schinul din c….ul calulului.
  Mă scuzați dar asta i adevărul, am mesaj față de moldovenii mankurți, Vă rog veniți mai repede în tabăra Românilor Basarabeni, căci dacă Rusofonii se înmulțesc schinul o să treacă în c…..ul vostru.
  Sper să fiu înțeles corect.

LĂSAȚI UN MESAJ