Cronica evenimentelor din Moldova

0
27

(24.08.91 – 05.09.91)
24 august
În Chişinău este demontat monumentul lui Marx şi Engels, iar în Anenii-Noi monumentul lui Lenin.
26 august
Preşedintele Republicii Moldova, Mircea Snegur, emite Decretul «Privind recunoaşterea independenţei de stat a Republicii Estonia, Republicii Letonia şi Republicii Gruzia». Independenţa Lituaniei a fost recunoscută de către Parlamentul Moldovei în aprilie 1990.
La Căuşeni este demontat monumentul lui Lenin.
La Tiraspol Prezidiul aşa-numitului Soviet Suprem al R.S.S.M.N. a proclamat «independenţa» Transnistriei.
Prezidiul Parlamentului Moldovei a adoptat Hotărârea «Cu privire la lichidarea urmărilor propagandei ideologiei comuniste».
27 august
Şedinţa Parlamentului Republicii a început imediat după citirea Moţiunii Marii Adunări Naţionale, prin care sute de mii de cetăţeni ai Republicii, participanţi la această Adunare, au cerut proclamarea neîntârziată a independenţei. Exprimând voinţa poporului, Parlamentul a adoptat Declaraţia de independenţă cu 277 voturi pentru şi nici un vot împotrivă.
Alianţa Naţională pentru Independenţă «16 Decembrie» a primit mandatul Marii Adunări Naţionale de a prezenta spre dezbatere Parlamentului 14 propuneri, care să faciliteze obţinerea de facto a independenţei Republicii Moldova.
În aceeaşi zi, România a recunoscut independenţa Republicii Moldova.
Cu acest prilej, Preşedintele şi Primul ministru al României, ca şi reprezentanţi ai majorităţii partidelor au salutat actul istoric de declarare a independenţei românilor basarabeni.
La Bucureşti, din iniţiativa Partidului Naţional Ţărănesc, Creştin şi Democrat, a avut loc în Piaţa Universităţii un mare miting de solidaritate şi în sprijinul românilor basarabeni.
Mitinguri similare au avut loc şi în alte oraşe ale ţării.
A apărut în vânzare Ediţia specială a ziarului «Ţara», cu un tiraj total de 40 de mii de exemplare.
28 august
Republica Gruzia recunoaşte independenţa Republicii Moldova.
Într-un interviu acordat ziariştilor de la o serie de agenţii şi publicaţii din Occident, Preşedintele Mircea Snegur a declarat că în Moldova va fi creată Armata Naţională şi s-a arătat dispus de a primi o Comisie internaţională care să examineze situaţia privind respectarea drepturilor minorităţilor naţionale de către autorităţile Republicii.
29 august
Organele de poliţie ale Moldovei l-au arestat pe Igor Smirnov, unul din liderii aşa-zisei Republici Nistrene.
Eugen Pătraş, vice-preşedintele Societăţii pentru cultură românească din Cernăuţi, a declarat că «primind cu nespusă bucurie proclamarea independenţei Republicii Moldova, cei peste 200.000 de români din nordul Bucovinei sînt îngrijoraţi, în acelaşi timp, de soarta lor, în perspectiva recunoaşterii independenţei Ucrainei». Societatea «M. Eminescu» a cerut Sovietului regional Cernăuţi să satisfacă următoarele trei deziderate: 1. Recunoaşterea limbii române ca limbă oficială pe teritoriul actualei regiuni Cernăuţi; 2. Recunoaşterea tricolorului ca simbol naţional al populaţiei româneşti din zonă; 3. Retrocedarea fostelor edificii publice din Cernăuţi ale Palatului Naţional şi Palatului Cultural actualei Societăţi culturale şi obşteşti a românilor din nordul Bucovinei.
Mircea Snegur emite Decretul «Cu privire la Departamentul de Stat pentru asigurarea funcţionării limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova».
N. Ţâu, Ministru al Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi A. Năstase, Ministru al Afacerilor Externe al României, au semnat la Bucureşti un Acord de stabilire a relaţiilor diplomatice dintre Moldova şi România.
La Chişinău a sosit o delegaţie parlamentară din România, în frunte cu Preşedintele Senatului României, domnul Alexandru Bârlădeanu, care a participat la Sărbătoarea naţională «Limba noastră cea română».
30 august
La Tiraspol a avut Ioc şedinţa extraordinară a Sovietului orăşenesc. Deputaţii au înaintat Chişinăului următoarele revendicări: 1. Eliberarea lui I. Smirnov; în caz contrar, va fi blocată calea ferată. 2. Sesiunea a aprobat acţiunile Sovietului orăşenesc şi a Prezidiului aşa-numitului S.S. al R.S.S.M.N. în zilele puciului. Sesiunea a cerut Ucrainei protecţie economică şi militară. Deputaţii au chemat populaţia oraşului să se înarmeze şi să opună rezistenţa armată trupelor de poliţie.
Dl Anatol Plugaru a fost numit în funcţia de Preşedinte al K.G.B.-ului republican (sună cam sinistru, dar oricum tot K.G.B. a rămas).
Preşedintele Senatului României a declarat ziariştilor că România va întreprinde pe plan internaţional toate acţiunile necesare pentru ca independenţa Republicii Moldova să fie recunoscută de către comunitatea internaţională.
31 august
În cadrul sărbătorii «Limba noastră cea română», în Piaţa Marii Adunări Naţionale, a fost prezentat un spectacol literar-artistic la care au asistat circa 80.000 de oameni.
1 septembrie
La Comrat a avut loc un miting cu participarea a peste 1.500 de persoane, la care s-a aprobat cererea adresată Guvernului Moldovei de recunoaştere a dreptului «Republicii Găgăuze» la autodeterminare, precum şi solicitarea eliberării celor doi lideri găgăuzi arestaţi de Poliţie.
La Tiraspol, circa 500 de persoane au blocat calea ferată, cerând eliberarea lui 1. Smirnov.
2 septembrie
La Sesiunea aşa-zisului S.S. al R.S.S.M.N., deputaţii au adoptat drapelul, imnul, stema şi… Constituţia Republicii – fantomă, care, în fond, reprezintă drapelul, imnul şi stema fostei R.S.S. Moldoveneşti.
Deputaţii aşa-zisului S.S. al R.S.S.G. au adoptat o Rezoluţie, în care se cere eliberarea lui Topal şi Kindihilean. De asemenea, delegaţii găgăuzi au declarat că «luând în consideraţie faptul că Republica Moldova şi-a declarat independenţa, poporul găgăuz îşi rezervă dreptul la autodeterminare».
3 septembrie
La Tiraspol continuă blocarea căilor ferate.
A fost blocată calea ferată de la Râbniţa.
Dl Valeriu Muravschi a primit o delegaţie a oraşului Tiraspol. În urma discuţiilor, s-a ajuns la înţelegerea de a rezolva problemele apărute pe cale paşnică şi în cadrul legii. Doi reprezentanţi ai delegaţiei de la Tiraspol au avut o întrevedere cu I. Smirnov, care a făcut un apel către populaţia Tiraspolului să deblocheze calea ferată şi, prin acţiunile sale, să nu încalce Constituţia U.R.S.S. şi a Moldovei.
În urma întrevederii dintre Preşedintele Moldovei şi reprezentanţii Universităţii Ecologiste din Bucureşti s-a stabilit că, în viitorul apropiat, la Chişinău se va deschide o filiala a acestei universităţi particulare.
Preşedintele Mircea Snegur a emis Decretele «Cu privire la Frontiera de stat a Republicii Moldova» şi «Cu privire la subordonarea instituţiilor vamale situate pe teritoriul Republicii Moldova».
Parlamentul României a recunoscut independenţa Republicii Moldova şi a făcut un apel către guvernele şi parlamentele lumii să recunoască independenţa Republicii Moldova. în cadrul şedinţei s-a cerut acordarea cetăţeniei române tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, astfel încât, Ia viitoarele alegeri, aceştia să poală vota şi candida în România.
4 septembrie
Parlamentul Lituaniei a recunoscut independenţa Republicii Moldova.
Preşedintele Mircea Snegur a emis Decretele «Cu privire la crearea Forţelor Armate ale Republicii Moldova», «Cu privire la retragerea trupelor Armatei Sovietice de pe teritoriul Republicii Moldova», «Cu privire la Comisariatele militare ale Ministerului Apărării al U.R.S.S. dislocate pe teritoriul Republicii Moldova» şi «Cu privire la retragerea trupelor interne ale Ministerului Afacerilor Interne al U.R.S.S. de pe teritoriul Republicii Moldova».
5 septembrie
România şi Republica Moldova au hotărât să stabilească relaţii diplomatice la nivel de ambasade. De asemenea, a fost semnat un Acord, care facilitează călătoriile reciproce peste frontieră. Trecerea hotarului va fi posibilă pe baza buletinului de identitate.
«Considerăm că este vremea ca Parlamentele Ucrainei, Moldovei şi României să se aşeze la masa tratativelor pentru a discuta situaţia Bucovinei», a declarat dna Alexandrina Cernov, preşedinta Asociaţiei culturale «Mihai Eminescu» de la Cernăuţi, într-un interviu acordat Postului de radio BBC.

http://www.flux.md/d/index.php?cat=Cotidian National&id=22400&num=116&act=showart

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ