Cum are loc admiterea în învăţământul din România?

0
62

Admiterea la facultăţile din România pentru candidaţii din Republica Moldova va începe la sfârşitul săptămânii.
Anul acesta însă este pentru prima dată când vor avea acces la studiile post-universitare, subvenţionate de la buget, doar cei care au diplomă de licenţă obţinută în România.

România oferă pentru anul de studii 2007-2008 peste 2000 de locuri pentru studii liceale, universitare, postuniversitare şi rezidenţiat pentru cetăţenii Republicii Moldova.

În învăţământul preuniversitar, sunt prevăzute 850 de locuri cu bursă şi 150 de locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi fără bursă. Conform Metodologiei privind şcolarizarea cetăţenilor din Republica Moldova în instituţiile de învăţământ din România, document care va fi aprobat la sfârşitul acestei sătpămâni, admiterea în licee începe pe 10 liulie şi durează până pe 25 iulie.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor vor fi transmise prin poştă, recomandat sau depuse la centrul desemnat de Inspectoratul Şcolar al judeţului Iaşi – liceul Mihai Eminescu.

Listele cu rezultatele concursului de admitere în liceele din România vor fi afişate la data de 31 iulie, conform Metodologiei.

Tinerilor din Republica Moldova, care doresc să facă o facultate în România, cu frecvenţă, le-au fost repartizate 1050 de locuri.

Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului a decis ca să acorde locuri la masterat şi doctorat, respectiv burse pentru cetăţeni ai Republicii Moldova, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior din România, care au învăţat deja după o curiculă europeană armonizată

Anişoara Ştefănescu

Aceasta însemană: 399 de locuri cu bursă au fost rezervate pentru absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat din România, 601 locuri cu bursă pentru cei cu diplomă de bacalaureat din Republica Moldova, iar 50 de locuri cu scutire de taxe şcolare şi fără bursă sunt destinate absolvenţilor de liceu cu diplomă de BAC din Republica Moldova.

În toate cele trei cazuri nu se ţine cont de promoţie.

Perioada de depunere a dosarelor pentru studiile de licenţă este între 7 iule-17 august.

Setul de acte poate fi trimis prin poştă, recomandat sau depus la Ministerul Educaţiei de la Bucureşti.

Selecţia la studii se efectuează de către Comisia mixtă a Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din România.

Absolvenţii de liceu din România, cetăţeni ai Republicii Moldova, vor depune dosarele de înscriere şi vor participa la concursul de admitere direct la universităţi, în aceeaşi perioadă cu cetăţenii români, însă vor candida pe locuri separate.

Pentru prima dată însă, locurile pentru studiile universitare de masterat şi doctorat, subvenţionate de la buget, cu bursă sau fără, sunt oferite doar absolvenţilor de facultate cu diplomă de licenţă din România, indiferent de promoţie.

„Având în vedere că Romnia este membră a Uniunii Europene din ianuarie 2007, precum şi cerinţele impuse de Uniunea Europeană pentru exercitarea diferitelor profesii Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului a decis ca să acorde locuri la masterat şi doctorat, respectiv burse pentru cetăţeni ai Republicii Moldova, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior din România, care au învăţat deja după o curiculă europeană armonizată”, explică purtătoarea de cuvânt a Ministerului Educaţiei de la Bucureşti, Anişoara Ştefănescu.

Nouă ne pare că această decizie nu este judicioasă şi pune piedici tinerilor noştri. Dar noi nu putem fi absolut siguri că această iniţiativă este unilaterală şi vine din partea României şi este neapărat una ce demonstrează rea voinţă

Ala Mândâcanu

Decana Facultăţii de Jurnalism şi Comunicare a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, Ala Mândâcanu afirmă că deşi Republica Moldova mai are de lucru la capitolul armonizarea învăţământului superior la cel european, totuşi.

„Nouă ne pare că această decizie nu este judicioasă şi pune piedici tinerilor noştri. Dar noi nu putem fi absolut siguri că această iniţiativă este unilaterală şi vine din partea României şi este neapărat una ce demonstrează rea voinţă. Deci eu mă abţin de la anumite concluzii, pentru că am prea puţine date concrete în această ecuaţie”, a declarat la BBC Ala Mândâcanu.

Pentru studii universitare de masterat în România sunt oferite 90 de locuri cu bursă şi 75 – fără bursă. Iar pentru doctorat – 30 de locuri cu bursă.

Admiterea la postuniversitare va începe pe 7 iulie şi va dura până pe 25 august.

SURSA: BBC.ro

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ