Datoria externă a R. Moldova s-a majorat cu 4,1 la sută, în trimestrul II al anului curent.

0
44

Datoria externă a Republicii Moldova s-a majorat cu 4,1 la sută în trimestrul II al anului curent şi a atins 2 mlrd 773,72 mln USD, arată date ale Băncii Naţionale a Moldovei.Agenţilor economici le-a revenit o pondere de 44,6 la sută din totalul datoriei, iar angajamentele externe ale sectorului guvernamental au constituit 26,5 la sută. Astfel, la finele trimestrului II datoria externă publică şi public garantată a însumat 881,81 mln USD, iar cea privată negarantată – 1,89 mlrd USD.

Potrivit BNM, angajamentele externe sub formă de împrumuturi şi titluri de valoare, inclusiv arieratele, au crescut în trimestrul II cu 4,9 la sută şi au depăşit 1,87 mlrd USD, ca urmare a intrărilor nete de credite de 83,21 mln USD. Majorarea stocului a fost influenţată şi de acumulările nete ale arieratelor la dobândă (1,8 mln USD), variaţia cursului de schimb al dolarului SUA faţă de alte valute (1,36 mln USD), precum şi de alte ajustări.
Pe parcursul ultimilor şase ani datoria externă a R. Moldova a crescut cu 756,61 mln USD (43,8 la sută). Datoria externă totală, care include datoria sectorului guvernamental şi a celui privat, s-a majorat în medie cu 10,1 la sută anual, cu excepţia anilor 2001 şi 2004 când aceasta s-a redus faţă de anii precedenţi cu peste 44 mln USD şi, respectiv, 39 mln USD. Cea mai mare creştere a datoriei externe s-a produs în anul 2006 când aceasta a sporit faţă de anul precedent cu 402 mln USD (peste 19 la sută).

În acelaşi timp, la finele anului 2006 datoria sectorului guvernamental s-a redus comparativ cu începutul anului 2001 cu circa 100 mln USD (12 la sută) însumând 718,62 mln USD. Totodată, faţă de anul 2005 datoria guvernului a sporit cu peste 9 la sută (60,6 mln USD). La finele anului trecut ponderea datoriei guvernamentale în soldul total al datoriei externe a constituit în jur de 29 la sută.

Sursa: Basa-press

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ