Declaraţia Adunării Solemne închinată aniversării a 90 de ani de la votarea Actului Unirii Basarabiei cu România de la 27 Martie 1918 Declaraţie FDRM, 27 Martie 2008, Chişinău

0
81

Unire

Cu 90 de ani în urmă, la 27 martie 1918, cei mai curajoşi şi mai responsabili politicieni pe care i-a avut Basarabia au votat democratic, în organul legiuitor Sfatul Ţării, cel mai măreţ act politic al Basarabiei – ACTUL UNIRIII BASARABIEI CU PATRIA-MAMĂ, ROMÂNIA – prin care s-a declanşat Marea Unire a întregului neam românesc.

Prin acel act istoric s-a reuşit unirea tuturor românilor într-un singur stat, realizată pentru prima dată de Mihai Viteazul la 1600, dar şi înfăptuirea aspiraţiilor unioniste de sute de ani ale poporului nostru. Tot prin acel act politic, inclusiv prin reformele politice, economice, educaţionale, culturale de mare amploare pe care le-a propus regatului României, atât Basarabia, cât şi Bucovina şi Ardealul, dar şi ambele principate au fost salvate pe moment de ciuma revoluţiei bolşevice şi au modernizat România Mare. Acele acţiuni perfect democratice au fost însă stopate cu neruşinare şi cruzime de către cei care au semnat Pactul Ribbentrop-Molotov şi au declanşat cel de al Doilea Război Mondial, una din crimele cele mai monstruoase împotriva umanităţii. Cu părere de rău, consecinţele acelui dezastru umanitar, inclusiv pentru România, nu au fost evaluate şi condamnate nici până astăzi de către forurile internaţionale.

În numele a sute de mii de cetăţeni, care au cerut prin semnăturile lor integrarea europeană a Republicii Moldova împreună cu patria noastră, România, şi care au depus o cerere în acest sens la Uniunea Europeană, Adunarea Solemnă închinată împlinirii a 90 de ani de la votarea Actului Unirii Basarabiei cu România reaminteşte că acel act epocal, care a exprimat politic dreptul natural al milioanelor de români de a trăi într-un singur stat, nu a fost şi nu poate fi declarat nul de către nimeni şi, deci, valabilitatea lui este de neclintit. În pofida consecinţelor tragice pe care le-a declanşat Pactul dintre Hitler şi Stalin, a genocidului fizic şi spiritual practicat de fosta URSS împotriva Basarabiei şi a Bucovinei de Nord, aceste teritorii au fost, sunt şi vor rămâne ţinuturi româneşti. Basarabia a fost, este şi va fi pământ românesc şi european, Basarabia a fost, este şi va fi parte a României, deci, şi a Uniunii Europene, basarabenii au fost, sunt şi vor fi cetăţeni români şi europeni.

Adunarea Solemnă constată că şi la 27 martie 2008, după căderea comunismului şi prelungita perioadă de tranziţie a poporului român spre democraţie şi prosperitate, soluţiile pe care Actul Unirii din 1918 le-a propus pentru reîntregirea şi modernizarea României rămân şi azi valabile: toţi românii de pe străvechile teritorii româneşti au dreptul natural să se reunească într-un singur stat democratic, România! Să fie asigurate, aşa cum stipula Actul Unirii la 27 martie 1918, votul liber, secret şi universal, dreptul la opinie, la muncă, la educaţie şi cultură, drepturi religioase, drepturi ale minorităţilor etnice egale cu ale majorităţii româneşti, dreptul la reforme economice benefice pentru toţi cetăţenii, inclusiv armonizarea cu noile condiţii geopolitice şi tehnologice ale lumii. Soluţiile pe care le-a propus României şi poporului român Actul Unirii de la 27 martie 1918 sunt valabile, insă o adăugire esenţială şi imperativă ar aduce-o condamnarea internaţională a consecinţelor Pactului dintre Hitler şi Stalin din 23 august 1939, reîntregirea necondiţionată a României (ca şi în cazul Germaniei) şi cererea ca succesorul politic al URSS să plătească cetăţenilor români ai Basarabiei despăgubiri materiale pentru genocidul fizic, material (sechestrarea prin teroare a întregii proprietăţi private) şi spiritual, care continuă şi astăzi.

Ţinând cont de faptul că consecinţele tragice ale înţelegerii dintre Hitler şi Stalin de la 23 august 1939 nu au fost apreciate şi condamnate politic şi juridic de către comunitatea internaţională, că genocidul fizic şi spiritual împotriva românilor din Basarabia nu a fost încă evaluat, că dezmembrarea României în vara anului 1940 a fost ilegală sub toate aspectele dreptului internaţional, Adunarea Solemnă propune ca Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul României să condamne deschis consecinţele Pactului Ribbentrop-Molotov, inclusiv ilegalitatea Tratatului de la Paris din 10 februarie 1947, ca fiind semnat de România ca stat ocupat de URSS, şi să ceară comunităţii politice internaţionale dreptul la reunificarea paşnică a teritoriilor româneşti, inclusiv a Basarabiei şi Bucovinei.

În acelaşi context Adunarea Solemnă mai propune:

1. Omagierea în Parlamentul României a Sfatului Ţării ca organ democratic legiuitor care a declanşat Marea Unire a tuturor românilor la 1918. Comemorarea deputaţilor – mulţi dintre ei fiind şi deputaţi în Parlamentul României – care au murit în gulaguri. Înălţarea unor monumente reparatorii, pentru a se cinsti jertfa lor pe altarul Patriei.

2. Reconfirmarea prin vot simbolic de către Parlamentul României, în aceeaşi şedinţă solemnă, a Actelor de la 27 martie şi 27 noiembrie 1918.

3. Alegerea din partea comunităţii româneşti din Basarabia şi Bucovina – de circa 4 milioane de oameni – a unui grup de senatori şi deputaţi în Parlamentul României.

4. Repunerea imediată a celor circa 4 milioane de basarabeni şi bucovineni în drepturi egale cu ceilalţi cetăţeni ai României.

5. Legalizarea condiţiilor de reunire necondiţionată a celor două state româneşti după modelul german, pentru a se lichida cea mai gravă consecinţă a Pactului dintre Hitler şi Stalin din 23 august 1939. Pentru realizarea acestui deziderat – printr-o hotărâre specială – FDRM a lansat acţiunea „ Jos sârma ghimpată de pe Prut!”

Să cinstim mereu Actul Unirii Basarabiei cu mama sa, România, din 27 martie 1918. Să respectăm şi să cerem respectarea acestui act de către tot poporul român, de către întreaga comunitate politică internaţională. Să ne reunim paşnic şi necondiţionat cu Patria noastră, România, în cadrul democratic al Europei Unite. Trăiască Actul Unirii Basarabiei cu România! Trăiască România!

În numele Adunării Solemne,
Nicolae Dabija, preşedintele Forului Democrat al Românilor din Moldova,
Mihai Ghimpu, preşedintele Partidului Liberal,
Mihai Cimpoi, preşedintele Uniunii Scriitorilor,
Gheorghe Palade, preşedintele Asociaţiei Istoricilor,
Veaceslav Unitilă, prim-vicepreşedinte al Partidului „Alianţa Moldova Noastră”,
Valeriu Saharneanu, preşedintele Uniunii Jurnaliştilor,
Vladimir Filat, preşedintele Partidului Liberal-Democrat,
Timotei Melnic, preşedintele Ligii Pedagogilor,
Anatol Petrencu, preşedintele Mişcării „Acţiunea Europeană”,
Valentina Sturza, preşedintele Asociaţiei Deportaţilor Regimului Totalitar Stalinist,
Vitalia Pavlicenco, preşedintele Partidului Naţional Liberal,
Gheorghe Viţă, preşedintele Uniunii Românilor din Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa,
Alecu Reniţă, preşedintele Mişcării Ecologiste,
Nina Josu, preşedinta Asociaţiei pentru Literatura şi Cultura Română “Astra” – “O. Ghibu“,
precum şi Grigore Vieru, Alexandru Moşanu, Petru Soltan, Gheorghe Ghidirim, Sergiu Chircă, Ion Ungureanu, Ion Costaş, Andrei Vartic, Constantin Tănase, Valeriu Dorogan, Ion Buga, Valeriu Dulgheru, Aurel Marinciu, Mihai Morăraş, Gheorghe Cernea, Petru Munteanu, Ion Melniciuc, preot Ioan Ciuntu, Ion Mărgineanu, Boris Movilă, Ion Golovatâi, Dumitru Apetri, Eleonora Cercavschi, director al Liceului “Ştefan cel Mare şi Sfânt” din Grigoriopol, ş.a. (lista esre descisă).

Declaraţia a fost votată unanim de către toţi participanţii la Adunarea Solemnă.

http://www.voceabasarabiei.com/html/fdrm.html

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ