Gazprom a prejudiciat bugetul Moldovei cu 1,5 miliarde USD

0
82

Studiul de politici publice, efectuat de către economiştii Victor Pavlicov şi Tudor Şoitu, în colaborare cu Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul” relevă că efectul politicilor publice inadecvate în domeniul aprovizionării şi tranzitării gazului natural, adoptate la diferite etape istorice de către autorităţile Republicii Moldova pe parcursul anilor 1994-2007, au adus Bugetului de Stat un prejudiciu de aproximativ 1,5 miliarde de dolari, dintre care circa 338,4 milioane de dolari au fost utilizaţi pentru finanţarea indirectă a regimului separatist, instaurat în stânga Nistrului.
Studiul de politici publice, efectuat de către economiştii Victor Pavlicov şi Tudor Şoitu, în colaborare cu Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul” relevă că efectul politicilor publice inadecvate în domeniul aprovizionării şi tranzitării gazului natural, adoptate la diferite etape istorice de către autorităţile Republicii Moldova pe parcursul anilor 1994-2007, au adus Bugetului de Stat un prejudiciu de aproximativ 1,5 miliarde de dolari, dintre care circa 338,4 milioane de dolari au fost utilizaţi pentru finanţarea indirectă a regimului separatist, instaurat în stânga Nistrului.
Studiul de politici publice în domeniul industriei gazelor a fost efectuat în baza actelor şi documentelor obţinute de la conducerea companiei „Moldova-Gaz”, în urma verificării, în perioada 2001-2002, de către o comisie a Curţii de Conturi, din care făcea parte şi Tudor Şoitu, coautorul studiului respectiv.
Şoitu a declarat, în cadrul conferinţei de presă, organizată ieri de IDIS „Viitorul”, în cadrul căreia a fost prezentat studiul, că cererea de a efectua controlul de specialitate a venit din partea Parlamentului. Ulterior, însă, forul legislativ nu a manifestat niciun interes faţă de rezultatele raportului comisiei Curţii de Conturi. În urma analizelor efectuate, s-a constatat că valoarea gazoductelor magistrale, evaluată conform legislaţiei în vigoare, era de 1,87 miliarde de dolari. În acelaşi timp, valoarea reală a business-ului de tranzitare a gazului, în momentul achiziţionării acestui patrimoniu de către compania „Gazprom”, era de 467 milioane de dolari. Studiile atestă că, în anul 1994, când a fost încheiat acordul prin care „Gazprom” a obţinut 51 la sută din patrimoniul gazoductelor magistrale, datoriile companiei „Moldova-Gaz” faţă de compania rusă au crescut de la 22,2 milioane de dolari până la 343 de milioane de dolari, inclusiv 140 de milioane de dolari – datorii din penalităţi. Această creştere explozivă a datoriilor, calculată de către monopolistul rus în domeniul gazelor naturale a avut intenţia de a justifica cota de 51 la sută în noua societate moldo-rusă, valoarea acestor datorii urmând să crească exact până la cota de 343 milioane de dolari. De aceea, tariful la gazul natural în Republica Moldova a fost majorat în acel an de la 38,5 de dolari până la 80 de dolari, iar pentru fiecare zi de reţinere a acestor plăţi se calcula o penalitate de 0,35 la sută din întreaga datorie, ceea ce constituia o rată de 17 ori mai mare decât cea aplicată în alte ţări. Astfel, s-a obţinut o „umflare” rapidă a datoriilor de 130 milioane de dolari. Acestea au fost condiţiile cu ajutorul cărora concernul „Gazprom” a obţinut monopolul asupra sistemului de gazoducte magistrale, achitând, prin reducerea datoriei, doar 51,5 milioane de dolari, adică un preţ de nouă ori mai mic decât cel real.

Moldovenii au achitat o parte din consumul de gaze naturale al transnistrenilor

Potrivit autorilor studiului citat, paradoxal este faptul că, până acum, nu există un temei juridic pentru deţinerea controlului de către Transnistria a unei părţi din gazoductele magistrale moldoveneşti, iar valoarea acestora nu a fost verificată, dat fiind faptul că, la constituirea, în 1995, a companiei „Gazsnabtranzit”, întreprinderea „Tiraspoltransgaz” deţinea o cotă de proprietate a patrimoniului de gazoducte de 11 la sută, deoarece toate cele patru gazoducte moldoveneşti tranzitează partea stângă a Nistrului. Contoarele, conform cărora se calculează volumul gazelor naturale intrate şi ieşite din Republica Moldova se află în Ucraina, la 30-40 km de hotarul moldovenesc, iar pentru a se face o repartizare a pierderilor, anual, se întruneşte o comisie mixtă moldo-ucraineană, care, în urma unor negocieri, distribuie aceste volume între Ucraina şi Republica Moldova. De menţionat, însă, că, până acum, niciun leu din aceste cheltuieli aferente pierderilor de gaze naturale nu a fost preluat de către partea transnistreană.
Autorii studiului prezentat ieri afirmă că repartizarea veniturilor de tranzit între malul stâng şi malul drept al Nistrului a fost distorsionată prin reducerea uniformă a preţului de procurare a gazului natural din Rusia, de la 80 de dolari până la 58 de dolari, în contul achitării serviciilor de tranzit a gazelor naturale prin Republica Moldova, fiind omis faptul că ponderea regiunii transnistrene în consumul de gaze naturale este cu mult mai mare decât contribuţia acesteia la tranzitarea lui, fapt ce a dus la achitarea suplimentară, în doar 3 ani (1995-1998), de către consumatorii de pe malul drept al Nistrului, a 37,5 milioane de dolari. Astfel, către sfârşitul anului 2006, Republica Moldova a cheltuit suplimentar 103 milioane de dolari, deoarece nu a ajustat preţul la tranzitul de gaze naturale, aproape 240 milioane de dolari – în urma „umflării” tarifului şi plus 231 milioane de dolari – în urma achitării de către consumatorii de pe malul drept a cheltuielilor aferente malului stâng.
Expertul IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniţă, a afirmat, în cadrul conferinţei de presă, că, prin erorile comise de către autorităţile centrale la aplicarea acestor politici publice în domeniul industriei gazului, Republica Moldova a pierdut mai mult decât valoarea tuturor fondurilor donate de organismele internaţionale în ultimii 15 ani. Reprezentanţii „Moldova-Gaz”, prezenţi la conferinţa de presă de ieri, nu au făcut niciun comentariu vizavi de datele conţinute în acest studiu, menţionând doar că datele prezentate vor fi remise conducerii companiei.

http://www.flux.md/p/index.php?action=show&idu=20945&cat=Cotidian National&rub=Economie&num=67

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ