Îndemn pentru Unire

1
182

Neam românesc cu pământ roditor ciuntit de nemiloși vrăjmași, trecutul îți strigă numele cu sângele clocotind pe buze, istoria îndurerată îți cere să-ți proclami ceea ce ți se cuvine de drept. Românie, sora ta frumoasă și cu vâlvătăi în ochi, scumpa Basarabie, îți șoptește numele neîncetat în murmurătoare chemare, te dorește glia retezată, se aud ecouri din crăpăturile ogoarelor și plâns străvechi prin trupul pomilor și al firelor ierbii ce se unduiesc încrâncenate către trupul tău desfigurat, Românie! Se revoltă țarina basarabă sub pasul asupritorilor fățarnici ce fără conștiință te mint că îți vor binele; Basarabie arătoasă, în loc să ne fii alături, doliul purpuriu te amuțește și te îndepărtează… să ne întindem mâinile și-apoi să ne cuprindem, să nu ne mai dăm drumul în veci! Să ridicăm punți peste Prut și să ne legăm, să punem pecetea timpului veșnic pe străvechea noastră ființă ori tu, Prut, destramă-ți picurii și lacrimile ce-au cunoscut ororile de neuitat și varsă-te mai bine cu furie de mărgean peste cei ce nădăjduiesc la prăbușirea țării! Am căzut destui în somnul greu al consolării și al resemnării, iar vremea e aproape: în fiece adiere, Unirea mult năzuită își revendică înfăptuirea. Basarabie, trezește-ți tinerii cu făclii în ochi, cu sufletul arzând de dorul Patriei Mamă, cu trupul dornic de a lua în piept focul reîntregirii! Ridică-ți oastea de copii, copile și oameni vajnici și îndrumă-i să-și întoarcă fața către România, căci acesta este drumul cel drept, autentic, necesar și dintotdeauna așteptat. Acesta-i drumul spre bunăstare și împlinire – Unirea, și nu spre risipirea cea de pe urmă… te strigă România, și tu pe dânsa. Să facem în sfârșit pasul cel mare, când deși Prutul va continua să curgă, el nu va mai fi decât un fir limpede de picuri pe trupul întregit al Țării, ci nu ruptura ce ne aruncă în alte lumi, ce nu se întâlnesc. Pentru ce să iubim aceste meleaguri? Pentru ce să ne iubim istoria, trecutul, faptele de vitejie, pădurile și izvoarele? Pentru că ele ne definesc, ele ne întregesc făptura, așa cum Basarabia întregește România; pentru ele și de la ele decurgem și căpătăm contur, ele ne indică ceea ce suntem – Români, Românii de pe ambele maluri ale Prutului. Să ne mândrim cu românitatea noastră, pe care îndelung vrăjmașii s-au străduit și încă încearcă s-o stârpească! BASARABIA E ROMÂNIA! Acest mare adevăr să ne fie călăuză, să ne fie patosul și glasul atunci când îl vom pierde. Haideți să ne ridicăm cu toții, cu înflăcărare nestăvilită și să luptăm, căci nu o facem în van! Să facem tot ce putem pentru Reîntregire, pentru dragostea însângerată din pieptul nostru răvășit! Iubim țara aceasta, iubim Basarabia și poporul român al Basarabiei ne iubește! Să luptăm pentru deșteptarea conștiințelor adormite și pentru trezirea celor căzuți în confuzia semănată de nesătulii asupritori! Pentru înscrierea în Platforma Unionistă ACȚIUNEA CIVICĂ 2012, accesați http://romanism.ro/inregistrare/ UNIREA FACE PUTEREA! Basarabia e România!

 

 

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ