NATO investeşte în consolidarea democraţiei din Republica Moldova

0
65

Pe parcursul ultimilor cinci ani, R. Moldova a beneficiat de fonduri nerambursabile în cadrul a 18 activităţi de cooperare sub egida programelor NATO de Ştiinţă pentru Pace şi Securitate (SPS). Acestea au inclus 7 seminarii cu participarea oamenilor de ştiinţă din R. Moldova şi state partenere; 3 proiecte de infrastructură, dedicate îmbunătăţirii reţelelor de computere din R. Moldova şi 3 proiecte importante de tip Ştiinţă pentru Pace, descrise mai jos. Oameni de ştiinţă din R. Moldova au participat, de asemenea, în numeroase activităţi organizate de alte state aliate şi partenere.
De altfel, în cadrul Planului Individual de Acţiune în Parteneriat NATO – R. Moldova, sunt prevăzute acţiuni specifice în direcţia cooperării concrete în domeniul securităţii prin ştiinţă.
Între acţiunile derulate până în prezent, putem enumera seria de Seminarii în domeniul Cercetărilor Avansate, care a debutat în august 2006, la Varna, Bulgaria (seminarul “Nanotehnologia – Probleme Toxicologice şi Securitatea Mediului”), şi va continua în 25-27 aprilie 2007 cu seminarul „Analiza riscurilor ca bază pentru elaborarea recomandărilor în vederea prognozării şi prevenirii catastrofelor, ţinând cont de condiţiile locale”, în organizarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul MAI.
Acţiunile practice, substanţiale, sprijinite de SPS, s-au concretizat în proiectele:
– „Sisteme de monitorizare în timp real şi luarea deciziilor pentru râurile internaţionale: cazul râurilor Prut şi Nistru”, derulat de NATO şi Serviciul Hidrometeorologic Naţional, demarat în 1999 şi urmând a se încheia în primăvara anului 2008.
În cadrul acestui proiect, NATO a sprijinit instalarea a patru staţii de monitorizare a râurilor Prut (staţiile de la Sireuţi şi Valea Mare) şi Nistru (Naslavcea şi Tudora). Staţiile sunt echipate cu aparatură de măsurare a 6 parametri: nivelul apei, temperatura, pH, conductivitatea, oxigenul dizolvat şi turbiditatea.
– „Armonizarea reducerilor riscurilor de cutremur în ţările aflate în raza de influenţă a zonei seismice Vrancea”, derulat de NATO şi Institutul pentru Geofizică şi Geologie din Chişinău, demarat în ianuarie 2005 şi urmând a se finaliza în ianuarie 2008.
Prin proiect vor fi realizate baza de date regională pentru riscul de cutremur şi reducerea riscurilor precum şi harta actualizată şi armonizată conform Eurocode pentru Bulgaria, România şi R. Moldova. Harta va sprijini autorităţile în luarea deciziilor în vederea întocmirii planurilor de urbanism, a identificării acţiunilor de răspuns în caz de dezastru, şi dezvoltarea noilor standarde privind clădirile.
– „Eliminarea substanţelor chimice reziduale”, derulat împreună cu Ministerul Apărării şi cel al Agriculturii, Centrul de Stat pentru Certificarea şi Înregistrarea Substanţelor Fitosanitare şi a Îngrăşămintelor din Chişinău. Proiectul are ca scop îmbunătăţirea infrastructurii tehnice în procesul de identificare a deşeurilor pesticide. Cu fondurile NATO s-a realizat deja un laborator de analiză centralizată şi standardizare, analiză şi managementul informaţiilor tehnice. Capacitatea de analiză este de cca. 1600 de probe pe an. Inaugurarea a avut loc în noiembrie 2006. În 2007, laboratorul va fi completat cu noi echipamente procurate de NATO şi capabile să analizeze produse agricole din punct de vedere al prezenţei pesticidelor, proiectul contribuind astfel la securitatea alimentară a R. Moldova.
Contribuţiile totale ale SPS se ridică la cca. 1.000.000 EUR.


http://www.flux.md/p/index.php?action=show&idu=19672&cat=Editia%20de%20Vineri&rub=Amicii%20NATO&num=11

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ