O istorie sinceră a poporului român

1
117

În cadrul unei adunări naţionale, care a avut loc pe 1 decembrie 1918 la Alba Iulia, românii din Transilvania, Banat, Crişana, Maramureş şi Ungaria şi-au exprimat dorinţa de a se uni cu România şi de a nu mai face parte din Imperiul Austro-Ungar. La Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia au participat, pe lângă delegaţiile trimise din toate localităţile româneşti, peste 100.000 de români veniţi să vadă cu ochii lor realizarea visului de veacuri a naţiunii române de pe ambii versanţi ai Carpaţilor.

Iată ce a scris despre acest eveniment marele Istoric Florin Constantiniu în cartea sa O istorie sinceră a poporului român, ed. Univers Enciclopedic, 1997, p. 301-302

„…Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei româneşti. Măreţia ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici unui partid; este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan ţâşnit cu putere din străfundurile conştiinţei unităţii neamului, un elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul dorit. […]

Marea Unire nu a fost rezultatul participării României la război. ]

Nici partizanii Antantei, nici cei ai Puterilor Centrale nu au avut în vedere revoluţia din Rusia şi destrămarea monarhiei austro-ungare. Raţionamentul lor s-a înscris formulei tradiţionale a raportului de putere interstate: victoria Antantei ne va da Bucovina, Transilvania şi Banatul, victoria Puterilor Centrale ne va da Basarabia; o biruinţă o excludea pe cealaltă, astfel că nimeni nu vedea cum ar fi cu putinţă ca toate aceste provincii să intre aproape simultan în frontierele Vechiului Regat. […

Nu o victorie militară a stat la temelia României Mari, ci actul de voinţă al naţiunii române de a-şi da armătura teritorial-instituţională care este statul naţional.[…]

O necesitate istorică – naţiunea trebuie să trăiască într-un stat naţional – s-a dovedit mai puternică decât orice guvern sau partid, culpabil de egoisme sau incompetenţă, şi, punând în mişcare naţiunea, i-a dat acea forţă uriaşă ca peste toate adversităţile să dea viaţă aspiraţiei sale: statul naţional.”

http://www.voceabasarabiei.com/dir/sb/html/o-istorie-sincera-a-poporului-.html

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ