Oamenii de cultură îşi doresc schimbări şi promovarea valorilor

0
63

Scriitori, editori, interpreţi, jurnalişti şi alţi oameni de cultură din R. Moldova au schiţat căile de dezvoltare a culturii R. Moldova la mai multe mese rotunde, desfăşurate în cadrul proiectului pilot “Viziuni de viitor: politica culturală a Moldovei de la schimbări la viabilitate”. Proiectul a fost lansat de Fundaţia Soros-Moldova în colaborare cu Fundaţia Culturala Europeana (ECF) cu sediul la Amsterdam, transmite Info-Prim Neo.

Potrivit organizatorilor, proiectul îşi propune să promoveze spiritul participativ, iniţierea elaborării în cooperare cu societatea civilă a strategiei şi planurilor de dezvoltare culturală la nivel naţional şi local, să contribuie la consolidarea capacităţilor în domeniu şi transferul de experienţă.
Anterior acestor serii de dezbateri, a fost selectat, în bază de concurs, un grup din 5 persoane, experţi din diferite domenii ale culturii şi managementului strategic. După mai multe dezbateri au fost stabilite domeniile prioritare, ca obiecte de studiu, acestea fiind artele interpretative, artele vizuale, literatura, industriile culturale, casele de cultură ca mijloc de promovare a culturii la sate. Experţii au stabilit şi problemele prioritare cu care se confruntă sistemul cultural în Moldova – descentralizarea actului cultural şi asigurarea accesului egal al populaţiei la valorile culturale, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural, păstrarea identităţii culturale, reformarea raportului Stat versus Cultură, participarea sistemului cultural la soluţionarea problemelor comunităţii, diversificarea surselor de finanţare a culturii.

Pentru selectarea materialului informativ şi antrenarea unui număr larg de specialişti în discuţii privind politica culturală a Moldovei, s-a decis organizarea a 5 mese rotunde, câte una pentru fiecare domeniu de studiu cu participarea specialiştilor din domeniile respective. În baza materialului acumulat experţii au pregătit câte un raport pentru fiecare domeniu. De asemenea, au fost selectate persoane pentru participarea la discutarea raportului final, care a fost elaborat în baza analizei raporturilor de la fiecare masă rotundă, studierii materialului statistic şi legislativ.

La unele mese rotunde au participat reprezentanţii Ministerului Culturii şi Turismului (MCT), care au demonstrat interesul ministerului de resort faţă de acest proiect. În aşa mod a fost posibilă prezentarea diferitor viziuni asupra problemelor abordate, atât a specialiştilor din domeniu, cât şi a administraţiei publice centrale.

Durata proiectului „Viziuni de viitor: politica culturală a Moldovei de la schimbări la viabilitate” este decembrie 2006-decembrie 2007. Etapa următoare este desfăşurarea la 21-22 iunie a unei Conferinţe cu participare internaţională la care vor fi discutate, generalizate şi dezvoltate materialele elaborate în cadrul meselor rotunde pentru a genera un document de viziuni asupra politicilor culturale care va constitui ulterior un temei de pledoarie publică.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ