PARADOXUL FRATILOR: Cetãtean moldovean, pensionar român!

1
80

OPORTUNITATE NESTIUTÃ Pentru tot mai multi pensionari basarabeni, o conventie mai veche dintre România si Republica Moldova începe sã devinã o sansã nesperatã de a scãpa de sãrãcie: ei au voie sã cearã statului român, odatã ce s-au stabilit aici la vârsta a III-a, pensia calculatã dupã criteriile românesti, chiar dacã o viatã întreagã au muncit în tara vecinã.

Un pensionar care ar primi în Basarabia echivalentul a 100 RON, dupã 30 de ani de muncã, în România, statul le garanteazã în jur de 500 sau chiar 600 de lei, în functie de documentele depuse la dosar. Conducerea CJP Vaslui confirmã “fenomenul“, arãtând cã în ultima perioadã, într-adevãr, a crescut numãrul unor astfel de cereri. Pentru cazurile de persoane care doar formal si-au stabilit domiciliul în România, lunar ei fãcând naveta peste Prut, pentru a-si ridica indemnizatia, Casa Judeteanã de Pensii crede cã depistarea lor revine în sarcina organelor abilitate.

BUNÃVOINTÃ… MATERNÃ! Dupã majorarea pensiilor din România, dupã îmbunãtãtirea modului de calculare a acestora, tot mai multi basarabeni si-au amintit de oportunitatea pe care “tara-mamã“ le-o oferã prin Conventia posdecembristã, în care se prevede clar faptul cã moldovenii stabiliti aici au dreptul sã primeascã pensia de la statul român, calculatã dupã criterii românesti, pentru munca depusã în Moldova. Numai în ultimul an, numãrul moldovenilor care au fãcut demersuri pentru a intra în rândul pensionarilor din România, aproape cã s-a dublat. Ei cer Casei Judetene de Pensii (CJP) Vaslui prelucrarea dosarelor în care dovedesc munca prestatã în statul vecin, fãcând totdatã dovadã cã si-au stabilit domiciliul pe teritoriul României. “Avem un compartiment pentru pensiile internationale, care, trebuie sã recunoastem, în ultima vreme este din ce în ce mai solicitat. Existã cerinte pentru pensii comunitare, si aici mã refer la spatiul din interiorul Uniunii Europene, dar cele mai multe solicitãri vin, într-adevãr, din partea basarabenilor. Avem o conventie cu Republica Moldova, datând din perioada de dupã Revolutie, care se respectã si astãzi. În ea se spune cã orice cetãtean din Moldova, care se stabileste în România, are dreptul de a primi pensie de la statul român, în contul muncii depuse în Moldova. Sigur, poate pãrea bizar ca sã muncesti si sã cotizezi într-un stat si sã iei pensie de la alt stat, dar cu aceastã Conventie, se poate“, a explicat directorul executiv al Casei Judetene de Pensii Vaslui, Emil Bãnceanu.

De ce fug basarabenii de pensiile din tara lor?!

SÃRÃCIE Umiliti cu sume care ar echivala la noi, în medie, cu aproximativ 120 lei pe lunã, (dupã 25 sau 30 de ani vechime în domenii precum sanitar, industrie usoarã, industrie grea, etc) în conditiile unei pieti aproape la fel de scumpe ca si în România, pensionarii moldoveni îsi gãsesc de nevoie un domiciliu pe teritoriul României si solicitã un drept legal: pensia de la statul român! Pentru aceeasi vechime în câmpul muncii, pentru aceleasi conditii, el primeste o sumã cam de 4 sau chiar 5 ori mai mare în România. Din datele oficiale ale tãrii vecine, furnizate de Biroul National de Statisticã al Republicii Moldova, sunt cunoscute urmãtoarele detalii despre cuantumul pensiei oferite peste Prut: “Valoarea medie a pensiei lunar stabilite în 2008 a constituit 550,3 lei, sau cu 24,3 % mai mult comparativ cu aceeasi perioadã a anului precedent, ce respectiv face posibilã acoperirea minimului de existentã la nivel de 49,1 %“, spun oficialii BNSRM. Cum un RON înseamnã 3,2 lei moldovenesti, pensia medie în Basarabia ar însemna în jur de 170 RON. “Nu stiu dacã aceastã Conventie este echitabilã fatã de moldoveni sau români, dar stiu cã este destul de avantajos pentru moldoveni. Aceasta este legea, chiar dacã el a contribuit cât a muncit la bugetul statului moldovenesc, acum poate primi pensie din România, pe baza criteriilor românesti. Noi nu facem decât sã respectãm actele normative în vigoare“, a precizat directorul Bãnceanu. Spre exemplu, un învãtãtor din Chisinãu, cu 32 de ani vechime, primeste de la stat suma de 520 lei moldovenesti, adicã 162 RON. În România, spun cei de la CJP, aceeasi persoanã ar putea primi, în medie, 800 RON. Cât de multi pensionari din Moldova va putea suporta fondul de pensii românesc, nu se stie, cert este cã tot mai multi basarabeni ar vrea sã devinã pensionari români…

Unii fac naveta lunar în România, dupã banii de pensie!

Prin punctul de trecere al frontierei de stat de la Albita, existã pensionari care traverseazã Prutul lunã de lunã, numai pentru a-si ridica banii dati de statul român. Cu greu recunosc faptul cã “fac naveta“ dupã banii de pensie, deoarece se tem sã nu îi parã cuiva “o treabã ilegalã“. Galina are 67 de ani, este originarã din raionul Hâncesti si acolo trãieste de când se stie. A fost cadru sanitar 31 de ani, iar când s-a pensionat, în anul 2000, ea a primit de la statul moldovenesc echivalentul a 104 RON. Dacã ar fi rãmas în sistem, în 2008 ar fi primit de la statul vecin echivalentul (în lei moldovenesti, n.r) a 171 RON! Dar în 2007, Galina si-a fãcut domiciliu stabil la fiica ei, cãsãtoritã în comuna Berezeni. Din februarie 2008, femeia are “pensie româneascã“ si primeste 853 RON în fiecare lunã. “Mai stau si la fiica mea, dar mai si plec acasã, dincolo“, recunoaste, cu greu, femeia. Mi-am fãcut domiciliul aici, pentru pensie. E mult mai bine în România. Când o iau, mã duc dincolo înapoi si le duc si la ceilalti copii ai mei, la nepoti. În Basarabia, pensionarii o duc greu, tare greu. Multi ar vrea sã vinã în România, cu pensia, dar sunt acte multe de fãcut. Nu e usor. Si e cam greu sã îti gãsesti pe cineva care sã te ia în spatiu, s îti facã mutatie“, crede basarabeanca.

sursa: http://www.adevarulvs.ro

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ