POTRIVIT DATELOR ULTIMULUI RECENSĂMÂNT

0
52

O treime din familiile numeroase se înghesuie într-o cameră

În acelaşi timp, tot o treime dintre gospodăriile cu unu-doi membri dispun de câte patru şi mai multe camere.

Conform rezultatelor Recensământului populaţiei din 2004, din 1 milion 131,8 mii de gospodării casnice înregistrate, 1 milion 23,7 mii sau 90,4 la sută din total locuiau în case particulare şi apartamente (separate). Ponderea populaţiei care locuia în astfel de locuinţe s-a majorat cu circa opt puncte procentuale în comparaţie cu situaţia atestată în 1989. În acelaşi timp, s-a micşorat, de două ori, ponderea populaţiei care locuia în o parte din casă particulară, apartamente comune şi cămine, constituind 6,5 la sută din total (220,2 mii persoane).
Potrivit Biroului Naţional de Statistică, în cadrul Recensământului populaţiei din 2004 au fost obţinute principalele caracteristici vizând condiţiile de locuit ale populaţiei, acestea înregistrând unele schimbări calitative în perioada dintre ultimele două recensăminte (1989-2004).
Schimbări pozitive, într-o măsură mai mare, au avut loc în localităţile urbane. Ponderea populaţiei urbane, care locuia în case particulare şi apartamente, a crescut în această perioadă cu 12 puncte procentuale, iar a populaţiei rurale – cu două puncte procentuale. În mediul urban, mai mult de jumătate din gospodăriile casnice (248,6 mii) locuia în apartamente şi aproximativ 30 la sută (129,4 mii) – în case particulare. În mediul rural, majoritatea gospodăriilor casnice (93,7 la sută) locuiau în case particulare. Doar în municipiile Chişinău, Bălţi şi raionul Anenii Noi, această pondere a fost mai mică decât media pe ţară, constituind 74,9 la sută, 85,8 la sută şi, respectiv, 84,5 la sută.
Din totalul gospodăriilor casnice, 2,4 la sută locuiau în încăperi închiriate de la alte persoane. În mediul urban, ponderea acestei categorii de gospodării era de 4,3 la sută, iar în mediul rural – de 1,2 la sută.
În cămine şi cămine de tip familial locuiau 1,8 la sută şi, respectiv, 1,7 la sută din gospodăriile casnice, în majoritate (95,6 la sută) fiind din mediul urban. Condiţiile locative ale populaţiei şi schimbările produse în perioada intercenzitară, caracterizate prin mărimea medie a suprafeţei totale şi celei locuibile ce revin unei persoane, au fost determinate pentru populaţia care locuia în case particulare (individuale), în o parte a casei particulare, apartamente separate, apartamente comune şi cămine de tip familial.

A sporit mărimea medie a suprafeţei totale pentru o persoană

În perioada dintre ultimele două recensăminte, mărimea medie a suprafeţei totale pentru o persoană s-a majorat de la 18 metri pătraţi până la 22,5 metri pătraţi, cea locuibilă – de la 12 metri pătraţi până la 14,9 metri pătraţi. Majorarea a fost mai pregnantă în mediul urban, depăşind-o pe cea din mediul rural cu câte 19 puncte procentuale pentru ambii indici.
În 2004, suprafaţa medie totală şi cea locuibilă pentru o persoană în urbe a fost de 20 metri pătraţi şi, respectiv, 13,1 metri pătraţi, iar în localităţile rurale – de 23,9 metri pătraţi şi 15,8 metri pătraţi. Suprafeţe medii mai mici revin locuitorilor municipiilor Chişinău şi Bălţi, atât în mediul urban, cât şi în cel rural.
În perioada intercenzitară s-a micşorat ponderea populaţiei căreia îi revenea mai puţin de 12 metri pătraţi, suprafaţă totală, şi de 9 metri pătraţi, suprafaţă locuibilă pentru o persoană, cu circa 12 puncte procentuale, mărindu-se, totodată, ponderea populaţiei căreia îi revenea peste 20 metri pătraţi, cu 13 la sută, suprafaţă totală, şi, respectiv, 8 puncte procentuale, suprafaţa locuibilă.
Pentru populaţia cu domiciliul în case particulare (individuale), o parte a casei particulare, apartamente separate, apartamente comune şi cămine de tip familial, fiecărei a cincia persoane îi revenea suprafaţă medie totală mai mică de 12 metri pătraţi, fiecărei a treia – câte 13-19 metri pătraţi, iar pentru aproape jumătate din populaţie – 20 metri pătraţi şi peste.
Suprafaţa medie locuibilă pentru o persoană a fost mai mica de 12 metri pătraţi pentru jumătate din populaţie (51,3 la sută), câte 13-19 metri pătraţi – pentru 26,8 la sută, iar 20 metri pătraţi şi peste – pentru 22 la sută din populaţia cu domiciliu în tipurile de locuinţe menţionate.

A sporit ponderea populaţiei care avea patru şi mai multe camere în case particulare şi ponderea populaţiei din apartamente cu trei şi mai multe camere

Pe medii de reşedinţă, aceste proporţii diferă faţă de totalul pe ţară. În urbe, este mult mai mare ponderea populaţiei căreia îi revin 13-19 metri pătraţi (la o persoană), suprafaţă totală, şi până la 12 metri pătraţi, suprafaţa locuibilă, şi mult mai mică ponderea populaţiei căreia îi revine 20 metri pătraţi şi peste a suprafeţei, atât totale, cât şi celei locuibile. În mediul rural, situaţia se prezintă invers.
Datele Recensământului populaţiei din 2004 atestă o corelaţie puţin echilibrată între mărimea gospodăriei şi numărul camerelor de locuit disponibile. Doar pentru aproape jumătate din gospodăriile care locuiau în o cameră şi în patru şi mai multe camere, numărul persoanelor corespundea numărului camerelor. Totodată, circa 29 la sută de gospodării, constituite din trei şi mai multe persoane locuiau în o singură cameră. Aceeaşi pondere de gospodării, constituite din una-două persoane, locuiau în patru şi mai multe camere.
În comparaţie cu 1989, s-a majorat cu circa 12 puncte procentuale ponderea populaţiei care avea patru şi mai multe camere în case particulare şi cu 4,5 puncte procentuale – ponderea populaţiei din apartamente cu trei şi mai multe camere.
În mediul urban predominau gospodăriile care locuiau în două şi trei camere, constituind 70 la sută din total, faţă de aproximativ 60 la sută în mediul rural. În acelaşi timp, ponderea gospodăriilor care aveau patru şi mai multe camere era, în mediul urban, mai mică cu 20,3 puncte procentuale comparativ cu mediul rural (în 1989, acest decalaj fiind de 1,2 puncte procentuale, calculat pentru familii). Majoritatea gospodăriilor care locuiau în cămine de tip familial (65 la sută) ocupau o cameră.
(Alte aspecte ale condiţiilor de trai ale populaţiei citiţi în următoarea ediţie a FLUX-ului)
Ioan STRELCIUC, FLUX

sursa:http://www.flux.md/p/index.php?action=show&idu=19571&cat=Cotidian%20National&rub=Social&num=31

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ