Problema râului Bâc este una urbanistică, socială şi ecologică

0
380

Mişcarea Ecologistă din Moldova a prezentat, în cadrul Forumului apelor din bazinul râului Bâc, datele unui studiu amplu privitor la calitatea apelor de suprafaţă ale râului şi aspecte ale morbidităţii populaţiei din localităţile adiacente. Specialiştii au ajuns la concluzia că râul Bâc este cel mai poluat râu din Republica Moldova şi reprezintă un pericol iminent pentru locuitorii de pe malul acestuia, inclusiv pentru cei din Chişinău.

Reprezentanţii Direcţiei monitoring al calităţii mediului din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat au afirmat că, în anul 2006, în apele râului Bâc au fost înregistrate cele mai înalte concentraţii maxime admisibile (CMA) de nitriţi, produse petroliere, fenoli, ioni de amoniu (cu maxima de 65,1 CMA pe secţiunea municipiului Chişinău). De asemenea, în localităţile adiacente râului Bâc a fost înregistrată o creştere a morbidităţii prin ciroză şi hepatite virale faţă de nivelul înregistrat în localităţile care nu sunt situate pe malul Bâcului.

Ministrul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Constantin Mihailescu, a menţionat, în cadrul forumului, că această situaţie deplorabilă trebuie să fie soluţionată de către primarii localităţilor vizate şi nu de reprezentanţii ministerelor de resort, care pot doar să susţină acţiunile îndreptate spre ameliorarea stării ecologice a râului.
Deoarece municipiul Chişinău este cel mai afectat de eliminările agenţilor poluanţi din apele râului Bâc, în perioada noiembrie 2006 – martie 2007, în capitală au avut loc întruniri ale specialiştilor în domeniul dezvoltării urbanistice de la universităţi specializate din Italia, Anglia, Spania, în cadrul cărora a fost propus un proiect de dezvoltare durabilă a municipiului Chişinău, prin implementarea unor reforme ce prevăd protecţia ecologică a râului Bâc, susţinerea dezvoltării localităţilor adiacente râului. Prezent la Forumul apelor din bazinul râului Bâc, viceprimarul capitalei, Alexandru Corduneanu, a declarat că acest proiect vizează o angajare mai amplă din partea autorităţilor publice locale în reamenajarea eficientă nu doar a albiei râului Bâc, ci şi a regiunii aflate în apropierea acestui bazin. „Planul urbanistic din 1989 prevedea o albie betonată pentru râu, fapt ce nu rezolvă problema ecologică, deoarece pe mal sunt stocate cantităţi mari de deşeuri şi, din această perspectivă, noul proiect este mai potrivit pentru ameliorarea stării râului”, a specificat Alexandru Corduneanu.

Prima fază a noului plan urbanistic, aprobat luna aceasta de către Consiliul municipal Chişinău, prevede crearea spaţiilor verzi pe malul râului Bâc. Deocamdată, însă, lipsesc resursele financiare în acest sens. „Problema râului Bâc este una urbanistică, socială şi ecologică, de aceea dezvoltarea râului reprezintă pilonul de bază al evoluţiei eficiente în mai multe domenii ale municipiului Chişinău”, a subliniat Alexandru Corduneanu.
http://www.flux.md/p/index.php

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ