Rezolutia studentilor basarabeni din Timisoara

0
68

REZOLUŢIA
studenţilor basarabeni din România, întruniţi la Timişoara cu ocazia Festivalului „Zilele Bsarabiei”, 29-31 martie 2007
Cea de-a 7-a ediţie a Festivalului „Zilele Basarabiei”, organizat cu prilejul aniversării a 89 de ani de la Unirea Basarabiei cu Patria Mamă la 27 martie 1918, şi-a desfăşurat lucrările la Timişoara în perioada 30 martie – 1aprilie 2007.

În mod tradiţional, şi la această ediţie, au fost organizate o serie de activităţi cu caracter civic şi cultural: lansări de carte, expoziţii de pictură, spectacole, precum şi o serie de dezbateri vizând problemele studenţilor basarabeni veniţi la studii în România.

În acest context, studenţii basarabeni aflaţi la studii în România şi reprezentanţii societăţii civile din România şi Republica Moldova, partcipanţi la eveniment, au dezbătut câteva probleme şi au indentificat următoarele soluţii:

– Problema burselor etnicilor români din afara graniţelor aflaţi la studii în România.
Cel mai important proiect al statului român privind enticii români din afara graniţelor ţării este acordarea de burse de studii în România. Cuantumul burselor
de studiu pentru etncii români a fost stabilit în 1992 (valabil şi astăzi) la 50 USD, sumă care, la vremea respectivă, reprezenta dublul salariului minim pe economie. Astăzi această sumă reprezintă o treime din salriul minim pe econome. În acest sens, solicităm Ministerului Educaţiei şi Cercetării, precum şi celorlalte instituţii responsabile, adoptarea în regim prioritar a proiectului de lege propus de MEC în ianuarie 2007.

– Problema vizelor
Ca urmare a intergării României în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, cetăţenii Republicii Moldova, Ucrainei şi Serbiei, cât şi a altor state balcanice locuite de etnici români, pot trece frontiera României doar pe bază de viză, care se acordă de serviiciile consulare ale României în statele respective. Această procedură este extrem de anevoioasă, numărul celor care pot să călătorească în România, reducându-se considerabil.
Participanţii la Festivalul „Zilele Basarabiei”, consideră acordarea vizei în punctele de trecere a frontierei o posibilă soluţie de acestei probleme. În prezent, România acordă această facilitate unor state africane. De asemenea, nu s-au identificat impiedimente de ordin tehnic sau logistic.

– Problema cetăţeniei române pentru etnicii români din afara graniţelor
O problemă acută abordată în cadrul dezbaterilor a fost cea legată de acordarea cetăţeniei române pentru etnicii români din afara graniţelor ţării. Tema dezbaterii a fost un nou proiect de lege elaborat de societatea civilă, care prevede un alt tip abordare, în ceea ce priveşte termenul şi procedura de obţinere a cetăţeniei române pentru cetăţenii români şi descendenţii acestora care la data de 26 septembrie 1920 aveau domiciliul pe teritoriul supus jurisdicţiei statului român / Regatului României sau care s-au născut înainte de această dată pe respectivul teritoriu. Astfel, propunem înlocuirea termenului şi procedurilor de redobândire a cetăţeniei române cu cel de recunoaştere a acesteia de instanţele judecătoreşti din România, prin procedura de drept comun.
Particpanţii la Festivalul „Zilele Basarabiei” s-au angajat să susţină şi să promoveze această iniţiativă în toate centrele universitare, pe oate canalele posibile, atât în România, cât şi în statele învecinate României, în special R. Moldova.

Timişoara

1 aprilie 2007

http://www.basarabeni.net/home/rezolutia-studentilor-basarabeni-din-timisoara/

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ