Satul Drujineni (Făleşti)

0
94

Sat în comuna Pruteni, Făleşti, situat pe panta dealului ,,Drujineni” în sud-vest, la 20 km de centrul raional şi 22 km de staţia de la c. f. Făleşti. La sud şi sud-vest de localitate trece râuleţul Camenca, la vest îşi mână apele un alt râuleţ – Sovăţul Mic şi numai la nord se întind podişul şi dealurile. Este atestat la 25 septembrie 1462 cu denumirea Duşeşti, Drujeşti.

Satul Drujineni, cu toată vechimea lui, e mic, căci proprietarul satului (negustorul din Iaşi Necol Capşe) nu avusese moşie întinsă şi nu putea să atragă multă populaţie. Potrivit recensământului din 1817, satul făcea parte din „Ocolul Ciuhurului, Ţinutul Eşului”. În sat au fost înregistraţi: 1 preot, 1 dascăl şi 1 paracliser. În localitate trăiau 23 familii, cu 52 bărbaţi şi 41 femei. Conform recensământului general din 1930 satul avea 73 familii cu 299 locuitori, inclusiv 152 bărbaţi şi 147 femei. Ocupaţia principală a populaţiei era agricultura şi creşterea vitelor.

În 1970 la Drujineni locuiau 314 persoane, în prezent – numai 224. Conform informaţiei despre starea bisericilor din Basarabia pe anii 1812 – 1813 în Drujineni exista o biserică veche de nuiele, sfinţită în 1773 cu hramul „Sfântul Nicolae”. Fiind distrusă în 1831, se construieşte o biserică nouă cu hramul „Tuturor Sfinţilor”, din piatră acoperită cu şindrilă.

În baza datelor din formularele clerului din această parohie, aici au păstorit următorii preoţi: Ioan Zavat (1773 – 1825), Teodor Zavat (1825 – 1835), Ioan Giurgea (1837 – 1841), Vasile Popovici (1841 – 1877), Spiridon Litinschi (1877 – 1903), Vasile Carasec (1904 – 1906), Vasile Laşcu (1907 – 1908), Teofil Ungureanu (1908 – 1919), Deonisii Chiţilovschi (1919 – 1930), Alexandru Captarencu (1930 – ?).

Prima şcoală în sat se deschide abia în 1919. În prezent în Drujineni funcţionează şcoala primară, un cămin cultural, un punct medical, creşă, magazine etc.

Satul Drujineni se învecinează cu localităţile Cuzmenii Vechi – 2 km şi Hânceşti – 2 km. Aceste vetre strămoşeşti au fost populate din cele mai vechi timpuri. În 1967 arheologul Valeriu Lapuşneanu a descoperit în preajma satului Drujineni o aşezare veche din epoca târzie a bronzului şi a fierului timpuriu. Aşezarea a fost depistată la 300 m de la marginea de nord-vest a satului, de partea stânga a şoselei Drujineni – Călineşti, pe malul râuleţului Camenca. Pe o suprafaţă de 50 x 70 m2 au fost culese fragmente de ceramică din perioada Galştatului Tracic (sec. X – IX î.Hr.).

Autor: dr. Vasile Grosu
Sursa: Natura.md
Foto: Ionurusciuc.wordpress.com

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ