Satul Gura Bâcului (Anenii Noi)

1
103

Satul Gura Bâcului din raionul Anenii Noi este situat pe malul drept al Nistrului, la vărsarea râului Bâc, fiind încercuit din trei părţi de un cot al marelui fluviu. Moşia acestui sat are hotare comune cu ocinele localităţilor din vecinătate: Teliţa, Roşcani, Calfa, Varniţa. În partea de sud-vest, între Gura Bâcului şi Calfa, se află un lac, căruia localnicii îi zic Ghiolu şi care pe hărţile mai vechi este notat cu denumirea Sălaşu.

Cu actualul nume satul apare menţionat documentar din a doua jumătate a sec. al XIII-lea. Localitatea figurează pe hărţile topografice din 1770 şi 1774. O găsim consemnată frecvent şi în lucrările cartografice de mai târziu (sec. XVIII-XIX).

Anterior însă satul a avut o altă denumire – Davida, atestată şi Davidova. Despre aceasta aflăm dintr-un document din anul 1554/1555, prin care Alexandru Lăpuşneanu voievod confirmă Mănăstirii Humorului „satul Davida (Davidova), în gura Bâcului, pe malul Nistrului, cu toate iezăraşele… ce-au dat şi au lăsat boierul Toader Boboiog logofăt la moartea sa sfintei mănăstiri”. Toader Boboiog a dăruit Mănăstirii Humorului şi satul lui de reşedinţă – Boboiogii, sat ce-i poartă numele până astăzi – Bubuieci.

La 26 februarie 1586 Petru Şchiopul voievod întăreşte satul şi moşia Davida „unde a şezut David” Mănăstirii Suceviţa. Mai târziu, într-un document din 5 februarie, 1798 se face trimitere la o hotarnică din 27 martie 1700, care cuprindea hotarele satelor Cimişeni şi Tohatin, document semnat de Ion Leca căpitan şi Vasile vornic, nămesnic din Davida.

Mărturiile documentare ne sugerează etimologia antroponimică a vechii denumiri: antrop. David+formantul -a, ca şi în cazul numelor de localităţi Bumbăta (din Bulbăta), Crihana (din Crihan), Gangura (din Gangur). Davidova reprezintă o formă adaptată în limbajul oficial al documentelor slavo-moldoveneşti din sec. XVI-XVIII. Vechiul nume al satului îl păstrează până astăzi un teren agricol din partea locului – Davida, rostit local şi Dajida.

Despre o veche viaţă românească, sedentară şi activă, aici la o margine de ţară, ne vorbesc şi alte nume de locuri din hotarul satului: Iezurcanu, Holmu, Rănia, Ostrovu, Apărături, Valea Adăncă, Şleahu, Sărării, Vadul Părului, Valul lui Traian ş.a.

Vechi, cu semnificaţii conotative originale, sunt şi numele locuitorilor băştinaşi: Anghel, Braga, Creangă, Cotruţă, Pascal, Todică, Moraru, Racu, Olăriţă, Ciuraru, Ochişor, Perdivară, Friptu, Harea, Vizitiu.

Recensământul Basarabiei din 1817 indică pentru satul Gura Bâcului: 26 de gospodării ţărăneşti, ocina aparţinând generalului-maior Catargi, având 120 de fălci de pământ arabil, 300 de fălci de fâneaţă, 20 de fălci sub seliştea satului. Mai avea un lac cu peşte (Ghiolul), două mori pe apa Bâcului.

La 1827 satul avea 37 de gospodării de ţărani români şi 3 familii de mazili. Ceva mai târziu, aici sunt aşezate cu traiul şi câteva zeci de familii de ruteni, cărora li s-a dat şi pământ de împroprietărire.

Alte mărturii şi informaţii documentare: la 1859 – 77 de ogrăzi, 441 de locuitori, moşia aparţinând colonelului Ionovski, urmaş al lui Catargi; la 1875 – 154 de case, 663 de locuitori, 116 cai, 287 de vite cornute mari, 1638 de oi; la 1904 – 279 de case, cu o populaţie de 2871 de locuitori, un pod plutitor peste Nistru, şcoală primară, pescărie, priseci; în 1918-1924, la reforma agrară – 372 de locuitori au fost împroprietăriţi cu 1075 ha de pământ şi loturi pentru casă; la 1930 – 2814 locuitori, dintre care 2759 români moldoveni, restul populaţiei, ucraineni şi ruşi, care vorbeau curent româneşte.

Recensământurile mai noi ne pun la dispoziţie următoarele informaţii: la 1980 – 3612 locuitori; la 1987 – 3882 de locuitori; la 1994 – 1565 de gospodării individuale, 3681 de locuitori (1725 bărbaţi şi 1956 femei), dintre care 3541 români, 80 ruşi, 42 ucraineni, 13 bulgari ş.a., 2282 ha de pământ, şcoală medie, bibliotecă, policlinică, spital, magazine, cantină, stadion. Biserica Sf. Ierarh Nicolae, construită în 1890.

Autor: dr. Anatol Eremia
Sursa: Natura.md
Foto: Apropomagazin.md

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ