Satul Ivancea (Orhei)

0
199

Situat la 3 km de şoseaua Chişinău-Orhei, satul Ivancea este deja o componentă a traseelor turistice prin R. Moldova. Tentaţia cea mare este Conacul-parc Balioz, un minunat monument de arhitectură peisageră din a doua jumătate a secolului XIX. Zona Orheiului, implicit localitatea Ivancea, beneficiază de sprijinul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, prin proiectul „Dezvoltarea durabilă a turismului”. Au fost realizate mai multe materiale informative, s-au amenajat panouri cu informaţii în zonele turistice, se efectuează studii de dezvoltare a obiectivelor turistice etc. Este mult prea importantă, însă, implicarea comunităţii, căci doar astfel şi Departamentul Dezvoltarea Turismului, şi PNUD, şi agenţii economici vor avea certitudinea unei investiţii durabile.

Mihai Ursu, directorul Muzeului de Etnografie şi Istorie Naturală merge cu drag la Ivancea nu doar pentru că aici se află colecţii vechi ale instituţiei pe care o gestionează. Pentru el, ca şi pentru ceilalţi muzeografi, Ivancea este asemenea unui colţ de rai.

– Ce reprezintă zona Ivancea ca obiectiv turistic?
– Satul Ivancea este o localitate foarte pitorească din centrul Moldovei, zona Codrilor, cu un peisaj natural deosebit. Se îmbină de minune dealurile împădurite, cu lacuri, cu şes şi nu în zadar, probabil, în secolul XIX aici a fost edificat un conac boieresc. Balioz a ştiut să preţuiască la justa valoare frumuseţea locurilor şi a construit acest conac după modelele europene. Sigur că şi mai târziu, în perioada sovietică, Ivancea a fost un obiectiv turistic. Aici funcţiona un “centru” turistic de importanţă unională şi din toate colţurile fostei Uniuni Sovietice venea lumea să se odihnească. Nu numai clima deosebită, dar şi împrejurimile, mediul natural atrăgea lumea. Faptul că Ivancea este atât de pitorească, atunci când a venit timpul să muzeificăm acest monument de arhitectură de importanţă naţională Conacul-parc Balioz, ne-am gândit să amenajăm zona cât mai atractiv din punct de vedere turistic. Pentru început am înfiinţat un Muzeu al meşteşugurilor populare, fiindcă centrul Moldovei din timpurile cele mai vechi a fost o zonă unde meşteşugurile populare, în special meşteşugurile artistice – prelucrarea lemnului şi a pietrei, aveau o dezvoltare destul de mare. Realizând expoziţia acestui muzeu, am dorit ca acest conac să devină un Centru al meşteşugurilor din Moldova, să avem un şir de ateliere meşteşugăreşti, unde poate fi demonstrat pe viu procesul de creare a valorilor de artizanat şi, totodată, să avem o expoziţie diversă care să includă întregul arsenal de utilaje necesare pentru producerea tezaurului popular.
Probabil, nu întâmplător şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, când a purces la realizarea proiectului de dezvoltare durabilă a turismului în R. Moldova, a început anume cu zona Orheiului, unde se îmbină de minune trecutul şi prezentul – Orheiul Vechi, un obiectiv turistic deosebit, Casa-muzeu „A. Donici”, Orheiul de astăzi cu Muzeul de etnografie şi cu monumentul lui Vasile Lupu, monumente ale culturii şi ale naturii.
– Frumuseţea locului este incontestabilă, dar care este starea actuală a monumentului de arhitectură?
– Desigur, starea monumentului încă este departe de cea ce ne dorim noi. Am reuşit să efectuăm lucrări de restaurare doar la o jumătate din imobilele care fac parte din acest ansamblu, dar, în principiu, parcul a fost restaurat, s-au amenajat aleile. Nu am reuşit să finisăm restaurarea havuzurilor, care sunt obiective deosebite pentru Moldova şi pentru zona respectivă. Nu este reparat Turnul de apă a cărui arhitectură este destul de impresionantă – de pe acest turn se deschide şi o privelişte deosebită a împrejurimilor, fapt ce poate fi atractiv pentru turişti. O dată cu dezvoltarea obiectivelor turistice şi a infrastructurii turistice în zonă, cred că vom reuşi să atragem investiţi şi să ducem la bun sfârşit reconstrucţia Turnului de apă. Cei care au capital vor înţelege, până la urmă, că a investi în turism este foarte convenabil şi capitalul investit repede se recuperează. Ştim cu toţi că nu demult PNUD-ul a anunţat un concurs pentru realizarea unui studiu de fezabilitate pentru crearea la Ivancea a unui Centru de meşteşuguri tradiţionale. Deci acea concepţie a noastră poate fi realizată în viitorul apropiat, dacă specialiştii care au câştigat concursul vor ajunge la concluzia că aici poate fi creat un Centru meşteşugăresc, ce-şi va câştiga singur existenţa.
– Ce lucruri din „lada bunicii” de la Ivancea pot deveni atracţie pentru turişti?
– Însăşi acest ansamblu dacă va fi restaurat, va deveni foarte atractiv. Şi Parcul, şi arhitectura imobilelor, şi moara, şi oloiniţa sunt foarte pitoreşti.
Sunt trei beciuri vechi. Unul dintre ele este foarte mare – anul împrejur are o temperatură constantă, graţie adâncimii impunătoare – şi poate fi valorificat în calitate de obiectiv turistic. Cât despre celelalte două – pot fi privite ca potenţiale atracţii turistice, dar şi utilizate după destinaţia lor tradiţională, căci, probabil, va fi necesar să apară şi o instituţie de alimentaţie publică, un restaurant, care va avea nevoie de aceste beciuri pentru păstrarea băuturilor tradiţionale, destul de solicitate de turişti. La fel, poate fi dezvoltat un Centru de agrement, cu elemente autohtone, cu acel scrânciob, cu mijloacele de transport tradiţionale, pentru a face plimbări prin împrejurimi. Cu atât mai mult că la Conacul-parc Balioz s-a păstrat şi încăperea grajdului pentru cai, şi clădirea unităţilor de transport din perioada sec.XIX – faietoanele. Sunt posibilităţi mari pentru cei care doresc să se odihnească în sânul naturii, pentru cei care practică turismul rural şi ecologic. În ţările civilizate acest lucru este foarte răspândit, iar exotica locală prezintă interes deosebit.
– Care este nivelul de dezvoltare al infrastructurii?
– Pentru repararea şi amenajarea blocului sanitar, anul trecut PNUD ne-a oferit un grant, astfel că este deja un început. Noi, muzeografii, suntem oameni foarte optimişti şi credem că se vor realiza mai multe pentru îmbunătăţirea infrastructurii, pentru ca odihna la Ivancea să fie cu adevărat plăcută. Dacă va fi construit un mini-hotel, dacă vor fi condiţii pentru a lua masa, eu sunt sigur că vor apărea foarte mulţi doritori de a petrece week-end-ul la Ivancea, chiar şi din Chişinău. Este o atmosferă minunată la Ivancea, iar acum, când se desprimăvărează, te simţi aici ca într-un colţ de rai.
– Ştiu că mergeţi destul de des la Ivancea, care este atmosfera din comunitate, dispoziţia oamenilor de a utiliza oportunităţile turismului?
– Locuitorii din Ivancea sunt oameni cu spirit de antreprenori, ei permanent au produs câte ceva, au căutat modalităţi de comercializare a produselor şi mi se pare că au început să simtă că şi din turism se pot câştiga bani. În special, după ce a apărut prima pensiune rurală la Trebujeni şi s-au văzut oportunităţile. Deja se face un studiu referitor la dezvoltarea infrastructurii turistice în Ivancea şi mulţi din localnici sunt de acord să-şi transforme gospodăriile în pensiuni turistice. Cred că se va reacţiona pozitiv şi în întreaga republică, pentru că turismul trebuie să devină ramura principală în economia naţională, iar celelalte domenii trebuie să facă totul pentru dezvoltarea turismului. Numai prin turism noi am putea să scoatem economia din impas. Desigur că ne vine greu să credem, dar experienţa mondială a dovedit acest lucru. Produsele autohtone sunt de calitate şi dacă vom respecta tehnologiile moderne, lumea va veni la noi ca să se odihnească, ca să guste şi din struguri, mere, roşii proaspete şi bune, căci pe cel mai bun cernoziom care a fost atestat în Europa nu poate să crească ceva necalitativ. În plus, noi deja avem şi o imagine în spaţiul post-sovietic, căci multă lume care venea la odihnă în Moldova îşi aminteşte de frumuseţile plaiului nostru.
– Cine sunt, în opinia dvs., responsabili de a dezvolta turismul în R. Moldova?
– În Strategia de Dezvoltare Durabilă a Turismului în R. Moldova, elaborată de experţi naţionali în domeniu, sunt axate toate direcţiile de dezvoltare. Problema însă ţine mai mult de mentalitate, fiindcă întotdeauna au existat interesele de domeniu – cei din agricultură se ocupau numai de agricultură, cei din industrie numai de industrie etc. Schimbarea mentalităţii presupune ca noi să abordăm economia naţională ca un tot integru şi numai turismul poate uni interesele tuturor ramurilor economiei noastre naţionale. Dacă vom putea depăşi această barieră, cred că vor fi şi rezultate.
– Actorul principal în dezvoltarea turismului…
– …este turistul şi noi trebuie să facem totul ca el să se simtă bine, trebuie să-i satisfacem toate capriciile şi aceasta este posibil, căci patrimoniu ne oferă bogăţii enorme. Este nevoie doar să creăm condiţiile necesare pentru ca turistul să se simtă bine.
– Experienţa de la Orheiul Vechi ne dă speranţe?
– Sigur. La Orheiul Vechi s-au găsit oameni care au investit în crearea infrastructurii, localnicii au început să lucreze în direcţia dezvoltării turismului. Şi la Ivancea sper că vor fi succese, lucru important pentru ca procesul acesta să ia amploare în întreaga republică.
– Aşa să fie!

Autor: Lilia Curchi
Sursa: Natura.md
Foto: Photos.casata.md

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ