Se află sau nu deputatul Vadim Mişin în spatele fărădelegilor contra Eugeniei Duca?! (II)

0
66

Ce se întâmplă cu justiţia din R. Moldova?

Continuăm serialul articolelor despre „cazul” ieşit din comun al femeii de afaceri Eugenia Duca, care, deşi a câştigat toate procesele de judecată (circa 48 de dosare civile şi penale), fabricate la comanda unor demnitari certaţi cu legea, continuă să fie hărţuită prin judecăţi de aproape zece ani. Şi asta pentru că unor „boşi” de la putere le-a căzut tronc la inimă proprietatea ei privată – fostul Centru CHRIS din Chişinău.

JURNAL monitorizează detaliat acest caz absurd sub toate aspectele, pentru că el reflectă fidel, ca o oglindă, situaţia dezastruoasă în care se află justiţia/legislaţia din R. Moldova: examinarea aceleiaşi cauze de zeci de ori, pronunţarea de hotărâri judecătoreşti ce se bat cap în cap, sentinţe ilegale pronunţate la comandă de� judecători incompetenţi sau corupţi, sabotarea de către procuratură a hotărârilor judecătoreşti. În plus, prin investigarea dosarelor contra Eugeniei Duca, dorim să atenţionăm organismele internaţionale, misiunile diplomatice acreditate la Chişinău, asupra ingerinţei agresive a factorului politic în treburile justiţiei.

Vitalia Pavlicenco, preşedintele PNL: „Оl оntreb azi, dupг єapte ani, pe Vadim Miєin, оn baza cгrei legi au fost urmгrite єi ascultate celularele deputaюilor, cine i-a permis acest act neconstituюional?!”

Deputatul liberal Vitalia Pavlicenco i-a adresat această întrebare deputatului comunist Vadim Mişin, la 23 martie 2007, de la tribuna Parlamentului, unde a făcut „Declaraţia privind corupюia єi IN-justiюia, ce desfiinюeazг R.Moldova ca stat”. Pavlicenco a afirmat cг deюine probe оn acest sens. E vorba de „un maldгr de hвrtii cu caracter calomnios, оnsoюite de o listг de convorbiri telefonice ale Eugeniei Duca, obюinutг pe cгi criminale – ca dovadг existг rгspunsul de la VOXTEL – expediat оn anul 2000 de Vadim Miєin Procuraturii Generale єi Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).” Precum era de aєteptat, „Procuratura Generalг єi CSM au respins dosarul ticluit de Miєin, оntrebвndu-se „dacг nu au fost оncгlcate drepturile omului prin primirea єi rгspвndirea unor asemenea informaюii.” (vezi publicatг alгturat scrisoarea Preєedintelui CSM, Victor Puєcaє, imagine nr.1). Deputatul Vitalia Pavlicenco a precizat оn Plenul Parlamentului cг printre cei „filaюi” de amicii lui Vadim Miєin este єi ea, alгturi de alюi zeci deputaюi, оntre care Iurie Roєca єi Valeriu Matei.

Listele convorbirilor telefonice „rгspвndite” de Vadim Miєin respinse єi la CEDO

Protejaюii deputatului Miєin, numele cгrora figureazг оn scrisoarea alгturatг, semnatг de magistratul Victor Puєcaє, nu s-au limitat la rгspвndirea listelor de convorbiri telefonice, obюinute pe cгi ilegale, оn plan naюional. Aceєtia le-au expediat єi la CEDO, ca sг se cruceascг єi Europa cвt de criminalizat poate fi statul R. Moldova єi cвt costг drepturile omului la capitolul viaюг privatг.
Оn ediюia de vineri, am publicat copia deciziei CEDO din 20 februarie 2007, primitг de Eugenia Duca de la Strasbourg, prin care cererea Andoni vs. Moldova a fost declaratг ca fiind „inadmisibilг”. Deci, cererea soюilor Andoni, care o poartг pe Eugenia Duca de aproape un deceniu prin judecгюi єi procuraturi, a fost respinsг fгrг niciun drept de apel. Dosarul lor depus la CEDO, copia cгreia o deюinem, conюine� оntre altele єi 60 de pagini de liste/descifrгri ale convorbirilor telefonice sustrase de la VOXTEL єi MOLDTELECOM ale Eugeniei Duca, ale firmei CHRIS єi ale avocaюilor ei, liste оnsoюite de niєte „lгmuriri” єi acuzaюii halucinante de corupюie єi protecюionism оn adresa a zeci de avocaюi, judecгtori, procurori, anchetatori, deputaюi, miniєtri, preєedinюi de stat, consilieri prezidenюiali, funcюionari publici, numerele de telefon private (de la domiciliu єi mobile) ale cгrora au fost anexate єi rгspвndite ilegal (vezi, ca exemplu, lista convorbirilor telefonice ale avocatului Єtefan Zghibarюг publicatг alгturat, imaginea� nr. 2).

Toate aceste „probe” sunt puse оntr-o oalг, fгrг ncio legгturг logicг privind dosarele Eugeniei Duca, cu scopul de a calomnia, de a єantaja statul R. Moldova єi de a-єi spori єansele de cвєtig la Strasbourg. Magistraюii incoruptibili de la CEDO le-au stricat, оnsг, afacerea aventuristг. Оn schimb, trucul murdar a reuєit оn cazul celor circa 40 de magistraюi ai Plenului CSJ de la Chiєinгu, care la o simplг declaraюie a familiei Andoni cг au depus o cerere la CEDO, єi-au anulat propriile hotгrвri din anul 2000 prin care оi dгdeau cвєtig de cauzг Eugeniei Duca. Iatг deci, cг avem de a face cu un nou business inventat de afaceriєtii din R. Moldova. Depun o cerere la CEDO fгrг nicio єansг de cвєtig єi єantajeazг statul moldovean ca sг le satisfacг revendicгrile/poftele fгrг fundament legal. Credem cг Procuratura Generalг se va autosesiza pe marginea acestui caz єi va trage la rгspundere cetгюenii iresponsabili, care trimit la CEDO acte falsificate, bвrfe, calomnii, nu fapte argumentate juridic, defгimвnd astfel statul R. Moldova.

Vladimir Voronin, Valeriu Gurbulea єi Victor Stepaniuc scoєi оn prгjinг de Andoni la CEDO

Dosarul Andoni vs. Moldova (410 pagini), respins deja de CEDO, conюine єi alte „probe” obюinute pe cгi ilegale de reclamanюi. Оntre acestea єi corespondenюг de uz intern (confidenюialг) оntre Preєedintele Vladimir Voronin, fostul Secretar al Consiliului Suprem de Securitate, Valeriu Gurbulea, єi Procurorul General Vasile Rusu. La aceste materiale ne vom referi оn episodul urmгtor. Publicгm оn numгrul de astгzi un fragment din scrisoarea soюilor Andoni la CEDO, din 14 mai 2004 (vezi imaginea nr.3). S-ar putea ca dupг lectura materialului de sгptгmвna viitoare, Preєedintele Voronin sг-l caute pe „pocitalionul Pecikin” care оi „ciordeєte” corespondenюa de serviciu єi i-o dг lui Andoni pentru a o manipula оn interese personale єi de grup.

autor: Natalia VERBIŢCHI

http://www.jurnal.md/article/2976/

(va urma)

NICIUN COMENTARIU

  1. EUGENIA DUCA ESTE O TIGANCA MAHALAGIOAICA SI ESCROACA! ESTE VINOVATA PT FALS SI UZ DE FALS. HOATA SI PUSCARIASA CARE URASTE MOLDOVENII SI ROMANII.ESTE O PROSTITUATA SI A FOST PARASITA DE TOTI SOTII. ESTE O JAVRA MINCINOASA SI TREBUIE SA SE INTOARCA IN PUSCARIE! ESTE O TRADATOARE DE TARA!

  2. Aceasta curva ordinara de EUGENIA DUCA maritata si parasita de 3 barbati umbla doar cu minciuni si cu sex pe bani!Cine a comentat mai sus are dreptate! Este o intriganta o merzavitza imputita! Disperata dupa bani se fute prin Bucuresti cu diversi mosi ca ea de peste 65 de ani. Aceasta zdreanta sarantoaca e dusmanca cu d-ul Andoni pt ca a vrut sa-l escrocheze si nu a reusit carova. EUGENIA DUCA TREBUIE BATUTA MAR DE TOTI MOLDOVENII! BANII CARE II CERE EUGENIA DUCA 3milioane de euro trebuie sa-i platim din banii nostrii noi, moldovenii. CURVA EUGENIA DUCA TREBUIE INCHISA PE VIATA!

LĂSAȚI UN MESAJ