Şeful statului a lansat trei iniţiative pentru liberalizarea economiei

0
60

Preşedintele Vladimir Voronin a lansat, marţi, 10 aprilie, în cadrul unei şedinţe de Guvern, trei iniţiative menite să contribuie la liberalizarea economiei R. Moldova.

Potrivit unei iniţiative, agenţii economici nu vor achita impozitul pe venit de 15%, în cazul în care veniturile vor fi direcţionate spre investiţii. În cazul achitării dividendelor (canalizarea veniturilor spre consum) – impozitul de 15% va fi păstrat. Această iniţiativă are scopul de a determina investitorii să-şi reinvestească profitul obţinut pentru extinderea şi dezvoltarea afacerilor.

Alte două iniţiative vizează amnistierea fiscală şi amnistierea capitalului. În primul caz este vorba despre anularea tuturor datoriilor, amenzilor şi penalităţilor formate la bugetul de stat până la 1 ianuarie curent. Vor fi ridicate sechestrele puse pe activele agenţilor economici, iar organelor de control le va fi interzisă verificarea perioadelor fiscale anterioare, în schimb datoriile la celelalte compartimente ale bugetului public naţional vor trebui achitate. Totodată, cu începere de la 1 ianuarie, se propune majorarea sancţiunilor pentru neachitarea impozitelor şi taxelor la bugetul public naţional.

Potrivit calculelor oficiale, la 1 ianuarie 2007, datoriile agenţilor economici faţă de bugetul public naţional se cifrau la circa 2 mlrd de lei din care, de facto, la bugetul de stat s-ar fi putut încasa până la 300 mil. de lei, inclusiv din contul înstrăinării activelor sechestrate.

Iniţiativa de amnistiere a capitalului vizează toate formele de capital – de la mijloacele băneşti, afaceri, cote de participare până la bunurile imobiliare şi valori mobiliare. Amnistierea se va face pe bază de cerere. Indiferent de suma capitalului declarat pentru amnistiere, statul îl va legaliza contra unei taxe de 5% din valoarea acestuia. Mijloacele acumulate vor fi repartizate egal: jumătate în bugetul de stat, restul – în bugetul asigurărilor sociale şi fondul asigurărilor de sănătate.

Prin această iniţiativă, statul speră să evite practicile anterioare când activele fie erau înregistrate la valoarea inferioară costului de piaţă pentru a evita achitarea TVA şi a impozitului pe venit, fie plăţile erau efectuate în favoarea unei companii din zona off-shore. De asemenea, se încearcă evitarea practicii nedeclarării de către remitenţi a mijloacele băneşti obţinute în urma activităţilor din străinătate.

Se consideră că astfel va fi diminuat riscul legat de spălarea banilor pe teritoriul R. Moldova, va fi îmbunătăţit climatul investiţional şi va creşte fluxul de investiţii în activitatea de întreprinzător. Totodată, autorităţile promit că organele de control fiscal şi economic nu vor verifica sursele de obţinere a capitalului legalizat, cu excepţia cazurilor de spălare a banilor prevăzute de lege.

Potrivit lui Voronin, efectele macroeconomice ale acestor iniţiative vor fi sporirea capitalizării economiei, intensificarea procesului investiţional şi reducerea inflaţiei. Efectele asupra climatului de afaceri vor consta în reducerea economiei tenebre, trecerea unei bune părţi din rulajul „negru” de lichidităţi la circulaţia bănească oficială, reducerea spaţiului în care e posibilă dezvoltarea corupţiei.

Peste 10 zile, aceste iniţiative vor fi prezentate de şeful statului în Parlament.

sursa: http://www.info-prim.md/?x=20&y=7592

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ