SEMNEAZĂ AICI PETIȚIA împotriva furtului cetățeniei basarabenilor

0
3603
cetatenieNoi, semnatarii acestei, ne exprimăm dezacordul cu privire la refuzul eliberării de noi acte pentru cetățenii basarabeni care au cetățenie română!

Domnule Prim-Ministru al Romaniei,

 

            Subscrisa Platforma Unionistă Acțiunea 2012 cu sediul in Bucuresti, Strada Academiei, 35-37, sc.A, ap.2, precum și persoanele fizice și juridice semnatare,

 formulam prezenta

 

Sesizare impotriva Directiei Generale de Pasapoarte

si a Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date

 

            Incepand cu primavara anului trecut, desi legislatia in domeniul cetateniei romane nu s-a schimbat, Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date si Directia Generale de Pasapoarte au schimbat interpretarea data dispozitiilor art.9 din legea cetateniei romane 21/1991 si nu au mai permis transcrierea certificatelor de nastere ale copiilor minori care nu au fost inclusi pe certificatul de cetatenie romana al singurului parinte ce a redobandit cetatenia romana si nici intocmirea pasapoartelor romanesti pentru acesti minori desi pana anul trecut, in mod legal, au permis acest fapt.

            Potrivit art. 9 alin.4 din legea 21/1991 în situaţia în care minorul a dobândit cetăţenia română potrivit art. 9 alin.2 şi nu a fost inclus în certificatul de cetăţenie al părintelui, se poate solicita pentru minor, transcrierea/înscrierea în registrele de stare civilă româneşti a certificatelor sau extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine.

            Legea nu distinge motivele pentru care minorul nu a fost inclus în certificatul de cetăţenie al părintelui ( ex. în dosarul părintelui nu există acte de stare civilă pentru minor sau actele depuse pentru minor nu sunt suficiente). Considerăm că aici devine incident principiul fundamental al dreptului „Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus".

            Trebuie subliniat că deşi legea nu precizează din ce cauză minorul nu a fost inclus în certificatul de cetăţenie al părintelui, diferenţiază această situaţie de cea în care minorului nu i s-a eliberat certificat de cetăţenie potrivit dispoziţiilor art. 20 alin.5 sau alin.7.

            Prin urmare, considerăm că art. 9 alin 4 are în vedere două situaţii în care se poate solicita transcrierea/înscrierea certificatelor de stare civilă pentru minor:

-    situaţia în care minorul nu este inclus în certificat pentru diferite motive( exemplificate de noi mai sus), cu precizarea că la transcriere prin raportare la art. 9 alin 2, trebuie prezentat acordul celuilalt părinte care nu este cetăţean român.

-    şi cea de-a doua situaţie, când minorul este în dosarul părintelui care solicită redobândirea cetăţeniei române, are acordul celuilalt părinte, însă nu a fost înscris în certificatul de cetăţenie al acestuia sau după caz nu i s-a eliberat distinct certificat de cetăţenie, potrivit dispoziţiilor art. 20 alin.5 sau alin.7.

            Astfel, având în vedere cele două situaţii diferite expuse mai sus credem că intenţia legiuitorului este de a asigura posibilitatea transcrierii certificatelor de naştere şi pentru minorii care nu figurează în dosarul de redobândire al părintelui şi prin urmare nu puteau fi incluşi în certificatul de cetăţenie al acestuia, întrucât legea trebuie să fie interpretata în sensul producerii efectelor ei şi nu în sensul neaplicării ei.

            În final, apreciem că opinia prezentată este în concordanţă cu Convenţia Europeană asupra cetăţeniei, ratificată de România prin Legea 396/2002 şi respectiv cu Convenţia Europeană asupra drepturilor copilului ratificată de România prin Legea 18/1990.

            Astfel, art.5 pct.4 lit.c) din Convenţia Europeană asupra Cetăţeniei stabileşte că fiecare stat parte trebuie să faciliteze în dreptul său intern dobândirea cetăţeniei sale de către copii, în cazul în care unul dintre părinţi dobândeşte sau a dobândit cetăţenia sa, împrejurare care se corelează cu cele patru principii de bază ale Convenţiei Europene privind Drepturile Copilului şi anume: non-discriminarea, devotamentul faţă de interesul superior al copilului, dreptul la viaţă, supravieţuire şi dezvoltare precum şi respectul pentru punctele de vedere ale copilului.

În această situație sunt zeci de mii de români, care se trezesc că nu mai sunt cetățeni ai României, deși au în buzunare cărți de identitae sau pașapoarte valabile până nu demult.

Exemple reflectate în mass-media:

http://www.moldova.org/paradox-birocratic-desi-au-pasapoarte-romanesti-s-au-trezit-peste-noapte-ca-nu-mai-sunt-cetateni-romani/

http://www.moldova.org/anc-confirma-ca-sunt-incalcate-drepturile-celor-care-au-primit-refuz-la-perfectarea-actelor-romanesti/

            In concluzie, va solicitam sa luati, de indata, toate masurile legale care se impun pentru ca Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date si Directia Generale de Pasapoarte sa reintre in legalitate si sa permita transcrierea certificatelor de nastere ale copiilor minori care au doar un parinte ce a redobandit cetatenia romana chiar daca nu au fost mentionati expres pe certificatul de cetatenie al acestuia si intocmirea pasapoartelor romanesti pentru acesti minori.

 

Va solicitam sa ne comunicati raspunsul la juridic@actiunea2012.ro dar si la sediul din Bucuresti, str. Academiei nr. 35-37, sc. A, ap. 2, in termenul legal.

În lipsa inițierii unei rezolvări concrete a situației descrise, ne rezervăm dreptul de a folosi toate formele legale și democratice pentru a rectifica acest abuz.

 

Cu respect,

Platforma Unionistă Acțiunea 2012

Prin Presedinte,

George Simion

 

 

(clear)