Sistemul bancar autohton îşi consolidează poziţiile

0
56

Pe parcursul primului trimestru al anului curent, sistemul bancar din Republica Moldova a consemnat tendinţe pozitive de dezvoltare, constată reprezentanţii Băncii Naţionale a Moldovei. Astfel, capitalul de gradul I, ce prezintă capacitatea băncilor de a-şi păstra solvabilitatea în condiţii financiare dificile neprevăzute sau de criză s-a majorat cu 6,8 la sută, constituind, la sfârşitul perioadei menţionate, 4 miliarde 59 milioane de lei. În particular, la toate băncile, indicatorul respectiv a corespuns categoriei autorizaţiei deţinute.
În acelaşi timp, cota investiţiilor străine în capitalul băncilor a consemnat, la 31 martie 2007, 64 la sută sau cu 1,3 puncte procentuale mai mult faţă de începutul anului, ca urmare a majorării capitalului social din contul investiţiilor acţionarilor nerezidenţi. Media suficienţei capitalului ponderat la risc pe sistem a înregistrat nivelul de la începutul trimestrului – 27,8 la sută (nivelul necesar fiind 12 la sută) – şi indică potenţialul băncilor de angajare în operaţiuni de creditare fără risc.
Dezvoltarea extensivă a sistemului bancar şi-a găsit expresie în creşterea activelor totale cu 9,2 la sută, până la 24 miliarde 870 de milioane de lei, la sfârşitul trimestrului. În structura activelor au sporit toate articolele, cu excepţia hârtiilor de valoare de stat, care s-au redus cu 8,5 la sută, până la 2 miliarde 72 de milioane de lei. De menţionat că, în perioada ianuarie-martie 2007, portofoliul de credite a totalizat 14 miliarde 73,7 de milioane de lei, reflectând o majorare în valoare absolută mai consistentă – cu 949,9 milioane de lei, faţă de cea de 694 de milioane de lei, obţinută în perioada similară a anului trecut.
În contextul repartizării riscurilor, la 31 martie, ponderea cea mai mare în totalul portofoliului de credite au deţinut-o creditele acordate industriei şi comerţului – 47,5 la sută, urmând creditele pentru agricultură şi industria alimentară – 17,9 la sută, creditele de consum – 12,3 la sută şi creditele acordate pentru imobile, construcţii şi dezvoltare – 10 la sută.
La data de referinţă, soldul creditelor destinate viticulturii, vinificaţiei şi comerţului cu produse viti-vinicole a constituit un miliard 429,7 de milioane de lei, ceea ce reprezintă 9,7 la sută din totalul portofoliului de credite pe sistem şi 5,8 la sută din activele sistemului bancar.
Potrivit Centrului de presă al BNM, politicile de credit promovate de băncile comerciale se orientează în continuare spre businessul mic şi mijlociu. Astfel, la 31 martie 2007, soldul pentru extinderea afacerii a însumat peste 1,5 miliarde de lei, majorându-se cu 11,3 la sută faţă de perioada analogică a anului trecut. Soldul creditelor de consum a crescut cu 43,4 la sută, până la nivelul de un miliard 824 milioane de lei.
Venitul net pe sistemul bancar în primul trimestru al anului curent a totalizat 251,3 milioane de lei, în creştere cu 49,4 la sută faţă de perioada similară a anului 2006. Rentabilitatea activelor şi cea a capitalului acţionar au consemnat 4,2 la sută şi, respectiv, 24,5 la sută.
Lichiditatea pe termen lung (active cu termen mai mare de doi ani – resurse financiare cu termen potenţial de retragere mai mare de doi ani  1) a înregistrat un nivel de 0,6 la sută, iar lichiditatea curentă (active lichide exprimate prin numerar, depozite la BNM, hârtii de valoare de stat, credite interbancare nete cu termenul de până la o lună – total active  100 la sută  20 la sută) a alcătuit 33,8 la sută.
Obligaţiunile băncilor au însumat, la 31 martie, 20 de miliarde 681 de milioane de lei sau cu 9,8 la sută mai mult faţă de începutul anului. În special, depozitele persoanelor fizice au crescut cu 10,6 la sută, până la 10 miliarde 217,6 milioane de lei, fapt ce confirmă credibilitatea sistemului bancar autohton.

http://www.flux.md/p/index.php?action=show&idu=20552&cat=Cotidian National&rub=Economie&num=55

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ