Stare de incertitudine la Comitetul de Observatori

0
79

După ce, după şedinţa din 28 martie curent, în cadrul căreia au fost semnalate nereguli grave, selecţia conducerii posturilor publice de radio şi televiziune a fost suspendată, Comitetul de Observatori (CO) al Companiei “Teleradio-Moldova” s-a întrunit ieri pentru a examina modul de organizare al concursului privind suplinirea acestor funcţii.

* Membrul CO, Veaceslav Ioniţă, a opinat că nici de această dată conducerea companiei publice nu poate fi aleasă, deoarece neregulile semnalate încă în cadrul şedinţei anterioare nu au fost îndeplinite, remarcând lipsa totală a transparenţei.

Astfel, cu câteva ore înaintea şedinţei, solicitat de FLUX, Veaseslav Ioniţă a declarat că obiecţiile care au fost expuse anterior nu au fost luate în consideraţie de către secretarul CO, Anatol Dubrovschi.

“Şedinţele CO s-au transformat într-un adevărat bâlci. În cele trei luni de activitate, consiliul a avut 5 şedinţe. Dar, până în prezent, nici un proces verbal al acestora nu a fost prezentat. La şedinţa anterioară am convenit ca acestea să ne fie prezentate în decurs de trei zile după şedinţă, lucru care nu s-a făcut. Totodată, regulamentul desfăşurării concursului, precum şi dosarele personale ale candidaţilor, urmau să fie plasate pe pagina web a CO, lucru care iarăşi nu a fost îndeplinit. Mai mult, împreună cu Igor Munteanu, am elaborat, din timp, criteriile şi principiile de selectare a candidaţilor care urmau să fie date publicităţii şi prezentate tuturor candidaţilor. Anterior, cerusem actualului preşedinte a Companiei “Teleradio-Moldova”, Ilie Teleşcu, să ne prezinte grila de salarii. Şi de această dată, nu am primit nici un document în acest sens. Compania Teleradio-Moldova are un buget foarte mare, fiind depăşit de doar două bugete ale primăriilor locale. Având un impact social atât de mare, cu atât mai mult sunt regretabile neregulilie înregistrate”, a menţionat Ioniţă.

Mai menţionăm că Consiliul de Observatori al Companiei “Teleradio-Moldova” nu a reusit sa aleaga săptămâna trecută conducerea instituţiei publice naţionale a audiovizualului, membrii CO fiind obligaţi să amâne desemnarea preşedintelui şi celor doi directori ai posturilor publice de televiziune şi radio, în urma constatării unor încălcări ale legislaţiei. Secretarul CO, Anatol Dubrovschi a fost învinuit că nu a respectat prevederile legislaţiei, fiind contestată însăşi legalitatea şedinţei, pentru că membrul CO, Igor Munteanu nu a fost anunţat despre şedinţă.
În replică, secretarul CO, Anatol Dubrovschi, a declarat ca documentele nu au fost făcute publice la solicitarea unora dintre candidaţi, iar în cazul lui Munteanu, acesta nu a fost anunţat pentru că a fost plecat peste hotare.
Reamintim că CO a anunţat concursul pentru selectarea preşedintelui Companiei şi a directorilor Radiodifuziunii şi Televiziunii la 21 februarie current. Concursul a început la 23 februarie, odată cu publicarea avizului în „Monitorul Oficial”, iar data limită de depunere a actelor a fost 23 martie.
Potrivit prevederilor Codului Audiovizualului, cei 3 funcţionari trebuie să corespundă unui şir de exigenţe: să fie profesionişti în domeniu şi să posede calităţi manageriale; să aibă studii superioare; să fie cetăţeni ai R. Moldova; să cunoască limba de stat etc. Funcţiile respective sunt incompatibile cu funcţia de membru al Guvernului, deputat, membru al CCA; calitatea de membru de partid; calitatea de membru al unui organ de conducere sau angajat, partener, acţionar proprietar la unui radiodifuzor privat.
CO va confirma candidaţii cu votul a cel putin 2/3 din membri. Preşedintele Companiei şi cei 2 directori vor fi numiţi în functie pentru o perioadă de 5 ani.
După ce unul din candidaţi, Vlad Ţurcanu, şi-a retras dosarul din concurs, la cele trei funcţii de conducere candidează 19 persoane. Astfel, pentru funcţia de preşedinte al Companiei au depus actele 11 persoane, pentru cea de director al televiziunii – 6, iar pentru funcţia de director al postului naţional de radio – 2 persoane.
autor:Liliana ISTRATE, FLUX

sursa: http://www.flux.md/p/index.php

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ