Vizele afectează afacerile cu România.

0
53

Agenţii economici, care vor să călătorească în România în scop de afaceri, trebuie să respecte un şir întreg de condiţii, ce pot fi modificate în orice zi. Spre deosebire de persoanele fizice, care beneficiază de sistemul de înscriere on-line, ei trebuie să se prezinte la Consulatul României la Chişinău, zilnic, între orele 19.00 şi 21.00 în baza unui rând viu. Rândul se formează cu două-trei ore înainte, fără garanţie de intrare în prima seară.

Condiţii incomode pentru oamenii de afaceri

Pentru a obţine viza, omul de afaceri trebuie să prezinte, înainte de toate, paşaportul valabil, xerox pag. 5, ultima pagină şi paginile cu vize valabile în alte ţări. De rând cu aceasta, el trebuie să aibă solicitarea pentru viză completată ( se scoate de pe internet la adresa www.chisinau.mae.ro), documentele doveditoare că persoana lucrează în firma din Chişinău (contract de muncă, copia din carnetul de muncă sau extras din registrul pentru director), actele firmei din Chişinău (xerox, certificat de înregistrare, contractul de constituire), extrasul din cont, eliberat de bancă, nu mai vechi de 24 de ore (?!). Totodată, el e obligat să prezinte documentele de transport (tichet, bilet la avion sau, dacă e vorba de automobil personal, se anexează copia certificatului maşinii, copia permisului de conducere a şoferului, copia Cartea Verde), asigurarea medicală (dacă în invitaţia părţii române este indicat că ea asigură totul, nu e necesar), dovada de cazare în hotel (dacă o asigură partea română, nu e necesar), dovada financiară a 100 de EURO pentru fiecare zi de şedere în România (dacă o asigură partea română, nu e necesar, dar, oricum, la sfârşitul cererii de solicitare de viză fiecare va scrie: „Declar pe propria răspundere că deţin mijloace financiare necesare pentru data solicitată”. Data şi semnătura). Solicitantul urmează să mai prezinte invitaţia din partea firmei române, actele (xerox) doveditoare a existenţei firmei respective (certificat de înregistrare, copia contractului sau acordului de constituire), precum şi contractul de colaborare cu firma română.

Cartea Verde – prea scumpă

Solicitat de noi să comenteze aceste condiţii, directorul Editurii „Cartier” Gheorghe Erizanu, care are o afacere în România, a fost de părerea că cheltuielile pentru obţinerea vizei sunt exagerate. Astfel, numai Cartea Verde pentru un an costă 800 de EURO, iar asigurarea medicală pentru o zi – 40 de cenţi. Oamenii de afaceri vor să ajungă, totuşi, în România, chiar dacă rândul la consulat se mişcă destul de anevoios. O salvare ar fi deschiderea celor două consulate la Bălţi şi Cahul.

Am încercat să aflăm când vor fi inaugurate acestea. Un lucrător al Secţiei consulare române din Chişinău, care a solicitat anonimatul, ne-a spus că nu se ştie, deocamdată, o dată exactă. Primarul de Bălţi, Vasile Panciuc, ne-a informat că primăria, împreună cu partea română, au examinat cinci variante de imobil, până la urmă, oprindu-se la unul. Potrivit lui Panciuc, în continuare, partea română trebuie să perfecteze contractul de vânzare-cumpărare pentru sediul viitorului consulat. De la Cahul, preşedintele consiliului raional, Ştefan Bratu, ne-a informat că sediul încă nu a fost ales.

Nicolae Roibu,

TIMPUL

Sursa: Timpul

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ