Vocea Basarabiei”, postul de radio care îi îndeamnă pe S. Urechean şi V. Filat să-l asasineze pe Iurie Roşca

0
63

Fondatorii postului de Radio „Vocea Basarabiei”, Valeriu Saharneanu şi Veceslav Ţâbuleac, au ţinut miercurea trecută o conferinţă de presă la care au anunţat că autoritatea de reglementare în audiovizual ar pregăti un atac împotriva acestui post, pe baza unui „denunţ ascuns”. V. Saharneanu a declarat că „în baza denunţului, Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) are rolul de călău prin mimarea unui aşa-numit vot democratic care să pună în dificultate activitatea staţiei sau chiar sistarea activităţii sale”. Cei doi proprietari ai „Vocii Basarabiei” au anunţat că „denunţul” este semnat de Victor Popov şi Sergiu Praporşcic, ultimul fiind umila mea persoană.

În această situaţie mă văd obligat să fac câteva precizări. Cu adevărat, eu, împreună cu colegul meu de la FLUX, juristul Victor Popov, am expediat membrilor CCA o sesizare, şi nu un „denunţ ascuns”, în care am solicitat ca autoritatea publică în domeniul audiovizualului să examineze pe cât este de conformă activitatea „Vocii Basarabiei” cu prevederile legislaţiei în vigoare. Drept motiv pentru sesizarea CCA în această chestiune a servit faptul că acest post de radio, deja în repetate rânduri, a difuzat chemări la violenţă, la răfuială fizică şi chiar la asasinarea oponenţilor politici ai celor pe care acest post de radio îi serveşte, în primul rând, V. Filat şi S. Urechean. Drept exemplu, am adus reportajul realizat în scuarul Operei Naţionale de la aşa-zisele discuţii publice, organizate de Uniunea Jurnaliştilor din Moldova, pe data de 2 noiembrie, reportaj pus pe post în aceeaşi zi de „Vocea Basarabiei”. Moderatorul acestor discuţii, care este chiar unul dintre cei doi proprietari ai „VB”, Valeriu Saharneanu, i-a oferit cuvântul unui oarecare domn Movilă, care i-a îndemnat pe deputaţii Filat şi Urechean ca, împreună cu alţi membri ai Legislativului, să-l bată pe Iurie Roşca şi să-l arunce prin geam afară din clădirea Parlamentului. „Domnul” Movilă i-a îndemnat pe cei doi lideri de partid să recurgă la aceste metode violente, precizând că aceştia se află sub protecţia imunităţii de deputat, ca „să-i închidă gura” liderului creştin-democrat, adică să-l facă să tacă. Iată citatul exact al apelului lui Movilă: „Băi, eu ştii ce-aş face? Vă spun eu. I-aş spune: băi, Iura, dacă mai deschizi gura şi-ţi baţi joc de noi, […] uite ieşim din sală şi pe coridor, noi trei-patru, te dezbrăcăm, te batem şi te aruncăm pe geam afară. Nouă nu o să ne facă nimeni nimic că suntem deputaţi. Şi i-aş închide gura”. (Varianta în format audio a acestei declaraţii poate fi accesată chiar pe site-ul postului de radio „VB”: http://voceabasarabiei.net/index.php?option=com_content&view=article&id=33:
libertatea-presei&catid=18:deybateri-publice-cu-ujm-vsaharnianu&Itemid=38).

Este evident că această declaraţie difuzată şi propagată de „VB” scoate activitatea acestui post de radio din limitele legalităţii. Acest lucru este evident pentru orice om care are puţin bun-simţ şi nu este neapărat să fii mare jurist ca să-ţi dai seama că într-o democraţie funcţională e de neconceput ca o instituţie publică a audiovizualului, aşa cum este şi postul de radio „Vocea Basarabiei”, să se dedea unor ameninţări şi să incite la violenţă, la răfuială fizică, să cheme la asasinarea unei persoane din raţionamente politice.

În primul rând, activitatea acestui post este în contradicţie cu norma constituţională. Articolul 32 al Constituţiei, „Libertatea opiniei şi a exprimării”, prevede următoarele:

„(1) Oricărui cetăţean îi este garantată libertatea gândirii, a opiniei, precum şi libertatea exprimării în public prin cuvânt, imagine sau prin alt mijloc posibil.

(2) Libertatea exprimării nu poate prejudicia onoarea, demnitatea sau dreptul altei persoane la viziune proprie.

(3) Sunt interzise şi pedepsite prin lege contestarea şi defăimarea statului şi a poporului, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial, la violenţă publică, precum şi alte manifestări ce atentează la regimul constituţional”. Îndemnul adresat unui grup de deputaţi ca aceştia să-l bată şi să-l arunce prin geam afară pe alt deputat, doar pentru opiniile exprimate de acesta, este, în mod sigur, „incitare la violenţă publică”, pe care legea le interzice şi le pedepseşte.

„Vocea Basarabiei” este o voce extremistăşi huliganică

O altă lege care sancţionează în mod expres propagarea violenţei este „Legea privind contracararea activităţii extremiste”, adoptată de Parlament pe data de 21 februarie 2003. Articolul 1 al acestei legi stabileşte că noţiunea de extremism are următoarea semnificaţie: „provocarea urii rasiale, naţionale sau religioase, precum şi a urii sociale, legate de violenţă sau de chemări la violenţă; […] provocarea dezordinii în masă, comiterea faptelor de huliganism sau de vandalism pe motive de ură sau vrajbă ideologică, politică rasială, naţională sau religioasă, precum şi pe motive de ură sau vrajbă faţă de vreun grup social”. Iată că „Vocea Basarabiei” este un post de radio extremist, odată ce propagă „ura socială” prin discursuri ce cheamă la violenţă. Articolul 7, punctul 1, al aceleiaşi legi prevede, în mod expres, cu titlul „Răspunderea mijlocului de informare în masă pentru difuzarea materialelor cu caracter extremist şi desfăşurarea activităţii extremiste”, că „în Republica Moldova se interzice difuzarea prin mijloace de informare în masă a materialelor cu caracter extremist şi desfăşurarea activităţii extremiste”.

Activitatea postului de radio ai căror patroni sunt Saharneanu şi Ţâbuleac contravine şi unui şir de prevederi din Codul Audiovizualului, dar şi din Codul Penal. Spre exemplu, Articolul 287 al Codului Penal dă definiţia noţiunii de HULIGANISM: „Huliganismul, adică acţiunile intenţionate care încalcă grosolan ordinea publică şi exprimă o vădită lipsă de respect faţă de societate, însoţite de aplicarea violenţei asupra persoanelor sau de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe, de opunerea de rezistenţă reprezentanţilor autorităţilor sau altor persoane care curmă actele huliganice, precum şi acţiunile care, prin conţinutul lor, se deosebesc printr-un cinism sau obrăznicie deosebită”. Iată că „Vocea Basarabiei” a difuzat un mesaj prin care vicepreşedintele Parlamentului este ameninţat cu aplicarea violenţei, respectiv „Vocea Basarabiei” a devenit parte la o acţiune huliganică, deci este un post de radio huliganic. Şi aşa-zisul domn Movilă (nu este domn acela care îi îndeamnă pe patru deputaţi să recurgă la violenţă împotriva altuia, bazându-se pe faptul că aceştia dispun de imunitate parlamentară şi nu o să li se întâmple nimic) ar trebui să ştie că acest articol al Codului Penal prevede pentru huliganism o sancţiune cu închisoare de până la 5 ani, iar Articolul 349 al aceluiaşi cod, „Ameninţarea sau violenţa săvârşită asupra unei persoane cu funcţii de răspundere sau a unei persoane care îşi îndeplineşte datoria obştească”, prevede o sancţiune cu închisoare de la 5 la 15 ani.

Mesajul difuzat de „Vocea Basarabiei” contravine prevederilor legale privind protecţia onoarei şi demnităţii din Codul cu privire la contravenţiile administrative şi, dacă Iurie Roşca ar acţiona în judecată acest post de radio, în mod sigur că ar câştiga, chiar de-ar fi să ajungă cu acest proces până la CEDO. Alineatele 2 şi 3 ale Articolului 47 din Codul cu privire la contravenţiile administrative stabileşte sancţiuni cu amenzi şi arest administrativ pentru calomnie (răspândirea cu bună ştiinţă a unor scorniri mincinoase ce defăimează o altă persoană) şi injurie (înjosirea premeditată a onoarei şi demnităţii unei persoane prin acţiune, verbal sau în scris).

Tot aici trebuie să amintim că, Articolul 13 al Legii privind statutul deputatului în Parlament stabileşte că „deputatul este considerat pe toată durata mandatului său ca fiind în exerciţiul funcţiunii, motiv pentru care orice agresiune împotriva sa este asimilată infracţiunii de ultraj şi sancţionată conform dispoziţiilor prevăzute pentru aceasta”.

Preşedintele Uniunii Jurnaliştilor calcă în picioare Codul principiilor de etică profesională al jurnalistului

Nu trebuie să uităm nici de Codul principiilor de etică profesională al jurnalistului din Republica Moldova, elaborat chiar de Uniunea Jurnaliştilor a lui Valeriu Saharneanu, care în punctul 10 stabileşte, în mod expres, cum trebuie să se comporte un jurnalist în asemenea situaţie, recomandări pe care V. Saharneanu nu le-a urmat: „Jurnalistul se abţine de a publica asemenea informaţii, cu excepţia cazurilor când împrejurările sunt direct legate de conţinutul ştirii publicate. Jurnalistul este obligat să evite necondiţionat exprimări insultătoare, care pot provoca daune morale şi fizice. Jurnalistul va apăra valorile democratice, la rezolvarea oricăror probleme, prin mijloace paşnice şi în spiritul toleranţei, se va opune violenţei, limbajului urii şi confruntării, va respinge orice discriminare, bazată pe cultură, sex sau religie”. Iată că preşedintele Uniunii Jurnaliştilor propagă prin „Vocea Basarabiei”, coproprietatea sa, limbajul urii şi al violenţei. Oare V. Saharneanu nu înţelege că devine ridicol atunci când le cere altor jurnalişti, colegilor noştri de breaslă, să respecte prevederile acestui cod, elaborat, în mare parte, chiar de el, dacă însuşi preşedintele Uniunii Jurnaliştilor le calcă în picioare.
Saharneanu şi Ţâbuleac practică un jurnalism de cavernă

Trebuie să constatăm că acest derapaj total antidemocrat şi antieuropean (căci să inciţi la aplicarea violenţei, la asasinarea unei persoane pe motive politice nu este nici democratic, nici european, ci este, de-a dreptul, criminal) nu a scandalizat nicio organizaţie de media. Ţin să amintesc că Centrul Independent de Jurnalism, Centrul Tânărului Jurnalist din Moldova, Asociaţia Presei Electronice din Moldova, Asociaţia Presei Independente, Centrul „Acces-info”, Uniunea Jurnaliştilor din Moldova, Comitetul pentru Libertatea Presei au sărit toate cu o declaraţie de solidarizare cu PRO TV Chişinău, atunci când deputatul creştin-democrat Ştefan Secăreanu a solicitat ca acest post să-şi facă public acţionariatul (cerere care este pe deplin democratică şi europeană). Iar în cazul incitării la violenţă de către „Vocea Basarabiei” nu s-a sesizat niciuna dintre aceste organizaţii. Ba mai mult, V. Ţâbuleac a avut chiar tupeul să reproşeze Asociaţiei Presei Electronice (APEL) că nu sare în apărarea „Vocii Basarabiei” şi a provocărilor la care se dedă aceasta, că „în afară de seminare şi şedinţe la o cafeluţă nu face nimic”. În replică, directorul executiv APEL, Ion Bunduchi, a explicat, pentru „Info-Prim Neo”, că sarcinile pe care le-a fixat asociaţia constau „în îmbunătăţirea cadrului juridic de activitate al radiodifuzorilor şi instruirea radiodifuzorilor şi jurnaliştilor astfel încât să practice un jurnalism democratic”. Cu adevărat, şi V. Saharneanu, şi V. Ţâbuleac trebuie instruiţi, trebuie învăţaţi ce înseamnă a practica un jurnalism democratic şi că incitarea la violenţă şi la asasinarea unui lider politic nu cadrează sub nicio formă cu jurnalismul democratic. Iată prin acest material, ziarul FLUX face apel către toate organizaţiile neguvernamentale de media să condamne practicile de incitare la violenţă şi la asasinat din motive politice, la care s-a dedat postul de radio „Vocea Basarabiei”, ca fiind expresia unui jurnalism de cavernă, sălbatic. Ziarul FLUX oferă spaţiu pentru a publica punctele de vedere ale acestor organizaţii de media (dar şi ale altora) privind acest caz. Noi înţelegem că presa din Republica Moldova este afiliată intereselor unor grupări politice şi financiare, că fiecare are dreptul să împărtăşească un punct de vedere, inclusiv politic, să practice un jurnalism militant (drept de care, spre exemplu, ziarul FLUX nu ezită să se folosească), dar să difuzezi mesaje care îndeamnă la lichidarea fizică a unui politician doar pentru că acesta îi critică pe politicienii pe care îi promovează „Vocea Basarabiei” – V. Filat şi S. Urechean, şi care, probabil, sponsorizează acest post de radio, în mod sigur că depăşeşte orice limite morale, deontologice, dar şi limitele legalităţii. Cu atât mai grav este că acest lucru se întâmplă în spaţiul public al audiovizualului. În mod normal, indivizi ca Saharneanu şi Ţâbuleac nu au dreptul să deţină licenţe pentru a emite în spaţiul public al audiovizualului. Acum rămâne de competenţa Consiliului Coordonator al Audiovizualului, dar şi a Procuraturii (solicit ca acest articol să fie considerat drept o sesizare publică) să examineze acest caz şi să acţioneze în conformitate cu normele legale. Dacă cei doi proprietari ai „Vocii Basarabiei” nu vor fi penalizaţi, în modul cel mai democratic, conform normelor legale dar şi morale, atunci mă tem că incitarea la violenţă fizică, îndemnul la asasinarea unui lider politic pentru opiniile exprimate de acesta pot deveni o normă în presa moldoveană, iar de acolo până la punerea lor în practică nu va rămâne decât un pas.

Sergiu PRAPORŞCIC

http://www.flux.md/articole/5052/

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ